Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Perintöveroilmoitus – perinnönjättäjä asui ulkomailla (3620)

Tällä lomakkeella perinnönsaaja tai testamentinsaaja tekee perintöveroilmoituksen näissä tilanteissa:

  • Perinnönjättäjä asui kuolinpäivänään ulkomailla.
  • Sekä perinnönjättäjä että perinnönsaaja asuivat ulkomailla ja perintönä tai testamentilla saatu kiinteä omaisuus sijaitsee Suomessa.

Perintöveroilmoitus täytyy antaa, vaikka verosopimuksen mukaan Suomella ei ole verotusoikeutta perintöön.

Perintöveroilmoitus täytyy antaa 3 kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolinpäivästä. Ilmoitus pitää antaa, vaikka perinnönjakoa ei olisi vielä toimitettu.

Täytä perintöveroilmoitus OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Jos et voi antaa perintöveroilmoitusta OmaVerossa, täytä ja tulosta perintöveroilmoitus.

Lähetä perintöveroilmoitus Suomesta osoitteella:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Lähetä perintöveroilmoitus muualta kuin Suomesta osoitteella:
Finnish Tax Administration – Verohallinto
Inheritance and Gift Tax (Perintö- ja lahjaverotus)
PO Box 760
FI-00052 VERO


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023