Perintöveroilmoitus – perinnönjättäjä asui ulkomailla (3620)

Tällä lomakkeella perinnön- tai testamentinsaaja tekee ilmoituksen, jos perinnönjättäjä asui kuolinpäivänään ulkomailla eikä suomalaista perukirjaa ole tehty. Lomake on annettava myös, jos sekä perinnönjättäjä että perinnönsaaja asuivat ulkomailla ja perintönä saadaan Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.

Perintöveroilmoitus täytyy antaa kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolinpäivästä. Ilmoitus täytyy antaa, vaikka perinnönjakoa ei olisi vielä toimitettu.

Lähetä perintöveroilmoitus Suomesta osoitteella:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Muualta kuin Suomesta osoitteella:
Finnish Tax Administration – Verohallinto
Inheritance and Gift Tax (Perintö- ja lahjaverotus)
PO Box 760
FI-00052 VERO