Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomaille maksetusta perintöverosta voi saada hyvityksen

Jos olet maksanut perintöveroa ulkomaille, voit saada siitä hyvityksen Suomeen maksettavassa perintöverossa.

Voit saada hyvityksen, jos kaikki nämä ehdot täyttyvät:

  • Olet perinnönsaaja tai testamentinsaaja ja asuit Suomessa perinnönjättäjän kuolinpäivänä.
  • Olet maksanut perinnöstä veroa muuhun valtioon kuin Suomeen.
  • Perintöverotuspäätöksen mukaan sinun pitäisi maksaa samasta omaisuudesta perintöveroa Suomessa.

Hyvitys koskee valtiolle maksettua veroa

Vain toiselle valtiolle maksetun veron voi vähentää Suomen verotuksessa. Osavaltioille tai alueellisille veronsaajille maksettuja veroja ei voi vähentää.

Kun vaadit ulkomaisen veron hyvitystä, liitä perintöveroilmoitukseen kopio ulkomaisen viranomaisen verotuspäätöksestä ja veron maksukuitista.

Esimerkki: Antti asui kuollessaan Suomessa. Antin omaisuus sijaitsi Suomessa lukuun ottamatta Espanjassa sijaitsevaa lomahuoneistoa. Antin perillisiä ovat Suomessa asuva tytär Sini ja Espanjassa asuva poika Tomi. Sekä Sinille että Tomille määrätään perintövero Suomessa koko perintöosastaan. Lomahuoneiston osalta lapsille määrätään veroa myös Espanjassa.

Sinillä on oikeus saada ulkomaisen veron hyvitys, koska hän asui Suomessa Antin kuollessa. Tomilla ei ole oikeutta hyvitykseen.

Ulkomaille maksetusta verosta ei hyvitetä sitä osaa, joka on maksettu

  • Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta (esim. tontit, vapaa-ajan kiinteistöt, maa- ja metsätilat ja muut maa-alueet kuten erottamattomat määräalat)
  • kiinteään omaisuuteen rinnastettavista osakkeista tai osuuksista sellaisissa yhteisöissä, joiden varoista yli 50 % muodostuu kiinteästä omaisuudesta Suomessa (esim. asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöt).
[Missing text '/documentmetadata/PageModified' for 'Finnish'] 2.8.2022