Perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimus (3625)

Voit tehdä perintö- tai lahjaverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle, jos olet verovelvollinen eli perinnön- tai lahjansaaja. Verovelvollisen puolesta oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös asiamies tai muu valtuutettu.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Kirjaudu OmaVeroon

Jos haet oikaisua paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Käytä oikaisuvaatimuslomaketta kansilehtenä, vaikka hakisit oikaisua vapaamuotoisella asiakirjalla. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.