Perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimus (3625)

Tällä lomakkeella voit tehdä perintö- tai lahjaverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet verovelvollinen eli perinnön- tai lahjansaaja. Verovelvollisen puolesta oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös asiamies tai muu valtuutettu.

Käytä oikaisuvaatimuslomaketta kansilehtenä, vaikka hakisit oikaisua vapaamuotoisella asiakirjalla. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:
Verohallinto
Oikaisuvaatimukset
PL 650
00052 VERO

Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.