Työnantaja: tee korvaushakemus Kelalle tulorekisterissä

Voit hakea tulorekisterin kautta seuraavia työnantajalle maksettavia Kelan etuuksia, jos palkkojen maksajalla on Y-tunnus:

 • sairauspäiväraha
 • kuntoutusraha
 • vanhempainpäivärahat
 • perhevapaakorvaus.

Vuoden 2025 alusta voit hakea tulorekisterin kautta myös osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta.

Selvitä tarvitsemasi tiedot ennen ilmoittamista

Varmista, että olet antanut Kelan Työnantajan asiointipalvelussa suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottamiseen ja ilmoittanut työnantajan tilinumeron.

Lue lisää Kelan sivulta: Työnantajat

Tutustu tarkemmin haettavissa oleviin etuuksiin ja niiden ehtoihin:

Voit hakea tulorekisterin kautta päivärahoja tai perhevapaakorvausta.

Päivärahat

Kela voi maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa työntekijälleen palkkaa työkyvyttömyydestä johtuvan poissaolon ajalta.

Jos kyseessä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko, korvausta haetaan ensisijaisesti vakuutusyhtiöstä. Jos työkyvyttömyyden on aiheuttanut sotilastapaturma, korvausta voi hakea Valtiokonttorista.

Osasairauspäivärahaa ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta

Kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle, kun työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta työntekijälleen palkkaa. Kuntoutusrahaa voi saada Kelan, työterveyshuollon tai hyvinvointialueen myöntämän kuntoutuksen ajalta.

Osakuntoutusrahaa ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Lue lisää kuntoutusrahasta Kelan sivuilta

Vanhempainpäiväraha voidaan maksaa työnantajalle, kun työnantaja maksaa työntekijälleen vanhempainvapaiden ajalta palkkaa. Vanhempainpäivärahoja ovat raskaus- ja erityisraskausraha sekä vanhempainraha.

Lue lisää vanhempainpäivärahoista Kelan sivuilta

Perhevapaakorvaus

Perhevapaakorvaus voidaan maksaa työnantajalle, kun työnantajalle aiheutuu kustannuksia naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta.

Lue lisää perhevapaakorvauksesta Kelan sivuilta

Mitä tietoja tarvitsen Kelan korvaushakemukseen?

Tee hakemus Kelalle tulorekisterissä vasta, kun koko poissaolon palkka on tiedossa. Hakemus tehdään palkkatietoilmoituksella.

Jos haet päivärahaa, täytä ilmoitukseen aina vähintään seuraavat tiedot:

Kun haet päivärahaa, varmista, että olet antanut seuraavat Kelan tarvitsemat tiedot:

 • Maksajan Y-tunnus
 • Maksajan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite
  • Ilmoita aina sisällöllisten asioiden yhteyshenkilö. Jos ilmoitetuissa tiedoissa on epäselvyyttä, Kela on yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.
 • Saajan suomalainen henkilötunnus
 • Ammattiluokka
  • Ilmoita ammattiluokan tyyppinä Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10), viralliselta nimeltään Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus sekä ammattiluokan tunniste.
  • Jos käytät Kevan nimikkeistöä, ilmoita myös ammattinimike.
 • Palvelussuhdetiedot
  • Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä
   • Jos loppupäivä on tiedossa, ilmoita myös se.
  • Palkkauksen muoto (kuukausipalkka, tuntipalkka vai urakkapalkka)
 • Poissaolotiedot
  • Poissaolojen ilmoitusjakson alku- ja loppupäivä
  • Palkallisen poissaolon syy
   • Sairaus = sairauspäivärahan hakemus
   • Vanhempainvapaa = vanhempainpäivärahan hakemus (raskausraha tai vanhempainraha)
   • Erityisraskausvapaa = erityisraskausrahan hakemus
   • Kuntoutus = kuntoutusrahan hakemus
  • Poissaolon ajalta maksetun palkan määrä
  • Palkallisen poissaolon alku- ja loppupäivä
   • Ajanjakson on sisällyttävä palvelussuhteen aikaan.
   • Jakso ei saa olla päällekkäin toisen poissaolojakson kanssa.
 • Poissaolo jatkuu, mihin asti -tieto eli poissaolon arvioitu päättymispäivä
  • Ilmoita viimeinen päivä, jolta maksetaan palkkaa kyseisen poissaolon aikana.
  • Älä ilmoita tietoa, jos pystyt ilmoittamaan koko poissaolon ajalta maksettavan palkan tällä ilmoituksella.
 • Korvaushakemustiedot Kelaa varten
  • Maksutiedon tyyppi: 1 Kela, päivärahahakemus
  • Maksun viitenumero (enintään 20 merkkiä, saa sisältää vain numeroita) tai maksun tarkenne (enintään 29 merkkiä)
  • Mahdolliset korvaushakemuksen lisätiedot (enintään 850 merkkiä)
   • Palkkatietoilmoitukselle täyttämäsi tiedot välittyvät tarvittavilta osin Kelalle tämän korvaushakemuksen mukana, joten älä kirjoita niitä tähän enää uudelleen.

Poissaolo jatkuu, mihin asti -tieto eli palkallisen poissaolon arvioitu päättymispäivä

Tiedon ilmoittaminen tarkoittaa, että tiedät poissaolon jatkuvan palkallisena mutta et pysty vielä ilmoittamaan maksattavaa palkkaa kokonaan.

Ilmoita tieto vain, jos molemmat ehdot täyttyvät:

 • palkallinen poissaolo jatkuu yhdenjaksoisena kyseiseen päivään asti
 • palkkoja ilmoitetaan poissaoloajalta myöhemmin lisää.

Kela käyttää tietoa maksunsaajan selvittämisessä:

 • Kela maksaa päivärahan työnantajalle ”Poissaolo jatkuu, mihin asti” -tietona ilmoitettuun päivään asti.
 • Kela maksaa päivärahan tulonsaajalle ”Poissaolo jatkuu, mihin asti” -tietona ilmoitetun päivän jälkeiseltä ajalta, jos oikeus päivärahaan jatkuu.

Jos haet perhevapaakorvausta, täytä ilmoitukseen aina vähintään seuraavat tiedot:

Kun haet perhevapaakorvausta, varmista, että olet antanut ilmoituksella seuraavat Kelan tarvitsemat tiedot:

 • Maksajan Y-tunnus
 • Maksajan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite
  • Ilmoita aina sisällöllisten asioiden yhteyshenkilö. Jos ilmoitetuissa tiedoissa on epäselvyyttä, Kela on yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.
 • Saajan suomalainen henkilötunnus
 • Palvelussuhdetiedot
  • Onko palvelussuhde kokoaikainen vai osa-aikainen; vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa osa-aikaisuuden prosenttiosuutena.
  • Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä
   • Jos loppupäivä on tiedossa, ilmoita myös se.
 • Poissaolotiedot
  • Poissaolojen ilmoitusjakson alku- ja loppupäivä
  • Palkallisen poissaolon syy: vanhempainvapaa
  • Palkallisen poissaolon alku- ja loppupäivä
 • Korvaushakemustiedot Kelaa varten
  • Maksutiedon tyyppi: 2 Kela, perhevapaakorvaus
  • Maksun viitenumero (enintään 20 merkkiä, saa sisältää vain numeroita) tai maksun tarkenne (enintään 29 merkkiä)
  • Mahdolliset korvaushakemuksen lisätiedot (enintään 850 merkkiä)
   • Palkkatietoilmoitukselle täyttämäsi tiedot välittyvät tarvittavilta osin Kelalle tämän korvaushakemuksen mukana, joten älä kirjoita niitä tähän enää uudelleen.

Kelan korvaushakemuksen tietojen korjaaminen

Jos korvaushakemuksessa ilmoitettu tieto on virheellinen, maksajan on korjattava tiedot korvaavalla ilmoituksella.

Jos palkallisen poissaoloajan palkan määrä muuttuu, esimerkiksi myöhemmin maksettavan takautuvan suorituksen vuoksi, korjaa tieto korvaavalla ilmoituksella. Älä anna uutta ilmoitusta poissaolosta.

Virheellistä ilmoitusta ei tule mitätöidä kuin poikkeustilanteissa, kuten silloin, jos hakemus on tehty väärälle henkilötunnukselle tai väärällä Y-tunnuksella. Mitätöinti peruu Kelan korvaushakemuksen.

Miten korjaan tiedot?

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Tutustu esimerkkeihin ja lue lisää poissaolojen ilmoittamisesta ja korjaamisesta eri tilanteissa:

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: poissaolotiedot

Etsikö tietoa palkan ilmoittamisesta:

Mitä ovat palkkatiedot ja mitä tietoja minun pitää ilmoittaa?

Sivu on viimeksi päivitetty 8.7.2024