Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille

Yksityishenkilön tai kotitalouden, joka toimii työnantajana tai maksaa korvausta toiselle tehdystä työstä, on ilmoitettava tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa.

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella eri viranomaisten tarpeita varten. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle annetaan vuodelta 2018.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta. Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Kansalainen voi katsella omia tietojaan tulorekisteristä

Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä omia palkka-, eläke- ja etuustietojaan. Tiedot ovat tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kootusti ja reaaliaikaisesti. Jokainen näkee tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin on oikeus tai joihin on valtuutettu.

Tulorekisteristä näkyvät vuonna 2019 palkkatiedot ja vuodesta 2020 alkaen myös eläke- ja etuustiedot.

Yksityishenkilön ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin omia tulotietojaan. Tiedot ilmoittaa aina työnantaja.