Yksityishenkilöt

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille

Kotitalouden, joka toimii työnantajana tai maksaa korvausta toiselle tehdystä työstä, on ilmoitettava tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen maksutapahtuman jälkeen viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Suorituksen maksaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot tulorekisteriin.

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka aiemmin annettiin Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa eikä  ikärajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta tai tulonsaajan iästä. Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista. Vuodelta 2018 ja sitä aikaisemmilta vuosilta annettavat tiedot ja niiden korjaukset tehdään kullekin viranomaiselle erikseen kuten nykyisin.

Kansalainen voi katsella omia tietojaan tulorekisteristä

Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä omia palkka-, eläke- ja etuustietojaan. Tiedot ovat tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kootusti ja reaaliaikaisesti. Jokainen näkee tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin on oikeus tai joihin on valtuutettu.

Tulorekisteristä näkyvät vuonna 2019 palkkatiedot ja vuodesta 2021 alkaen myös eläke- ja etuustiedot. Yksityishenkilön ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin omia tulotietojaan. Tiedot ilmoittaa aina työnantaja.

Askarruttaako jokin asia tulorekisterissä? 
Katso löytyykö vastaus kysymykseesi tulorekisterin usein kysytyistä aiheista.