Pakolliset ja täydentävät tiedot

Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ilmoitettavat tiedot voivat olla joko jokaisen ilmoituksen yhteydessä annettavia pakollisia tietoja tai täydentäviä tietoja. Täydentävät tiedot täsmentävät pakollisesti ilmoitettavia tietoja.

Pakollisia tietoja ovat esimerkiksi

 • yksilöinti- ja tunnistetiedot, kuten palkanmaksukausi ja -päivä sekä tiedot suorituksen maksajista ja saajista
 • osa palkkatietoilmoituksen tulolajeista (esimerkiksi luontoisedut ja kustannusten korvaukset) silloin, kun kyseisiä tuloja maksetaan
 • rahapalkkojen ilmoittaminen vähintään yhteissummana (rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso).

Jos rahapalkat ilmoitetaan yhteissummana, osa tiedon käyttäjistä saattaa kuitenkin joutua kysymään tarkempia tietoja, sillä suppeammin ilmoitettuna tiedot eivät ole riittävän tarkkoja kaikille käyttäjille.

Täydentävät tiedot

Täydentäviä tietoja ovat esimerkiksi

 • täydentävät tulolajit, kuten rahapalkkojen ilmoittaminen eritellysti (laajempi tarkkuustaso)
 • muut lisätiedot, esimerkiksi tietyt palvelussuhdetta koskevat tiedot, poissaolotiedot sekä tulolajien ansaintajaksot. 

Täydentävät tiedot on hyvä ilmoittaa tulorekisteriin mahdollisimman kattavasti, jotta kaikki tulorekisteristä tietoja saavat tiedon käyttäjät voivat hyödyntää tietoja tarvitsemallaan tarkkuudella. Täydentävät tiedot ovat esimerkiksi etuuksia myöntäville tiedon käyttäjille välttämättömiä tietoja etuuden myöntämisen tai maksamisen perusteeksi.

Kun työnantaja antaa tarvittavat täydentävät tiedot samassa yhteydessä maksamiensa palkkojen kanssa, jälkikäteen tehtävät selvitykset vähenevät. Jos tiedot jätetään ilmoittamatta, tiedon käyttäjät voivat joutua kysymään suorituksen maksajalta tietoja myöhemmin erikseen.

Lue lisää pakollisista ja täydentävistä tiedoista.

Rahapalkat voi ilmoittaa tulorekisteriin kahdella eri tavalla

Rahapalkkojen ilmoittaminen eritellysti (ns. ilmoitustapa 2)

 • Suositeltavaa on ilmoittaa rahapalkat eritellysti siten, että käytetään erillisiä, täydentäviä tulolajeja (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso). Näin ilmoitettuna palkka muodostuu ilmoitetuista tuloista eikä maksajan tarvitse laskea tuloja yhteen.
 • Eritellysti ilmoitettuna tiedot ovat tulorekisterissä sillä tarkkuustasolla, jolla tiedon käyttäjät tarvitsevat tietoa.

Rahapalkkojen ilmoittaminen yhteissummana (ns. ilmoitustapa 1)

 • Rahapalkat on ilmoitettava kuitenkin vähintään yhteissummana (rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso). Jos palkat ilmoitetaan yhteissummana, osa tiedon käyttäjistä saattaa joutua kysymään tarkempia tietoja, sillä suppeammin ilmoitettuna tiedot eivät ole riittävän tarkkoja kaikille käyttäjille.

Huomaa, että ilmoitustapoja 1 ja 2 ei voi käyttää yhtä aikaa samalla ilmoituksella. Sen sijaan suorituksen maksaja voi vaihdella ilmoitustapoja eri ilmoituksilla. Maksaja voi halutessaan muuttaa ilmoitustapaa ilmoitusta korjatessaan. Sille ei ole estettä, että maksaja muuttaisi korvaavalla ilmoituksella aiemmin annetun ilmoitustapa 1:n palkat ilmoitustapa 2:n palkoiksi ja päinvastoin.

Rahapalkkojen ilmoitustavoilla ei ole yhteyttä muihin täydentäviin lisätietoihin. Vaikka rahapalkat ilmoitettaisiin eritellysti (ilmoitustapa 2), työnantaja voi jättää muut lisätiedot antamatta, esimerkiksi poissaolotiedot tai tulolajien ansaintajaksot. Jos taas rahapalkat ilmoitetaan pelkästään yhteissummana (ilmoitustapa 1), samalla ilmoituksella voi silti ilmoittaa muita lisätietoja.

Lue lisää rahapalkkojen ilmoittamisesta.

Luontoisedut, kustannusten korvaukset ja muut erikseen ilmoitettavat tulot

Rahana maksettujen palkkojen lisäksi maksajan on ilmoitettava tietyt tulot erikseen, jos niitä maksetaan. Nämä erikseen ilmoitettavat tulot eivät sisälly rahapalkkojen ilmoittamiseen (ilmoittamistavat 1 ja 2).

Erikseen ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi

 • luontoisedut, kustannusten korvaukset sekä työ- ja käyttökorvaukset
 • kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tulot, esimerkiksi vakuutuspalkka
 • urheilijan ja esiintyvän taiteilijan saamat tulot
 • työsuhdeoptio
 • omaishoitajan ja perhehoitajan palkkio
 • yksityisen hoidon tuki.

Työnantajan on ilmoitettava myös maksamansa pääomatulot, kuten palkkasaatavan viivästyskorot ja takausprovisiot.

Saajalle maksetun, tulorekisteriin ilmoitettavan tulon yhteissumma muodostuu siis rahapalkkojen lisäksi näistä mahdollisesti erikseen ilmoitettavista tuloista sekä tuloista vähennettävistä eristä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2019