Työkorvaukset

Työkorvaus on työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettava korvaus. Työ tehdään toimeksiantosuhteessa, eli työntekijä ei ole palvelussuhteessa maksajaan.

Tulorekisteriin ilmoitetaan työkorvaukset vain silloin, kun korvauksen saava työn suorittaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tiedon voi tarkistaa sivulta www.ytj.fi. Työn suorittaja voi olla luonnollinen henkilö tai esimerkiksi osakeyhtiö, yhdistys, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Työkorvaukseen sisältyvää arvonlisäveron osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoita työkorvaus tulolajilla Työkorvaus (336)

Ilmoita, että tulonsaaja on yhteisö, jos tulonsaaja on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.

Kaavio työkorvausten ilmoittamisesta.

Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset

Työkorvauksen saajalle ei voida maksaa samassa yhteydessä verovapaita kustannusten korvauksia. Lisää työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset työkorvauksen määrään ja ilmoita yhteissumma tulolajilla Työkorvaus (336).

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut työkorvaukset

Rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle maksetut työkorvaukset on ilmoitettava, jos maksaja on perinyt suorituksesta lähdeveron. Rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus on ilmoitettava aina riippumatta siitä, onko lähdeveroa peritty.

Ilmoita työkorvaus ja siitä peritty vero tulolajeilla Työkorvaus (336) ja Lähdevero (404). Ilmoita lisäksi, että tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

Poikkeustapaus: Julkisten alojen eläkelain (JuEL) piiriin kuuluvan maksajan on aina ilmoitettava tulorekisteriin työkorvaus ja ennakonpidätys, jos tulonsaaja on yksityishenkilö, jolla ei ole yrittäjän eläkevakuutusta (YEL). Ilmoitus on siis tehtävä myös silloin, kun tulonsaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ilmoittamisessa ei ole ikärajaa eikä euromääräistä rajaa. Työkorvauksesta perittyä työntekijän työeläkevakuutusmaksua ei ilmoiteta tulorekisteriin.