Ohjelmistokehittäjät

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019.

Tulorekisteri on 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti viiden päivän kuluessa maksupäivästä maksukohtaisesti, jokaisesta tulonsaajasta erikseen.

Tietojen ilmoittaminen on mahdollista teknisen rajapinnan kautta, sähköisen asiointipalvelun kautta verkkolomakkeella tai lataamalla tiedot tiedostona. Tiedot voi ilmoittaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella.

1. Palkat: tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 tai sen jälkeen maksetut palkat

  • Rajapintakuvaukset on julkaistu 13.6.2017.
  • Sidosryhmätestaussuunnitelma on julkaistu 25.10.2017.
  • Sidosryhmätestaus aloitetaan 1.3.2018.

2. Etuudet: tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2020 ja sen jälkeen maksetut etuudet

  • Rajapintakuvaukset julkistetaan kesällä 2018.
  • Laaja testaaminen toteutetaan vuonna 2019.

3. Tulonsaajille palvelu avataan 1.1.2019.

Tilaa ohjelmistokehittäjien uutiskirje tästä