Ohjelmistokehittäjät

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, jonne työnantajat ja muut suorituksen maksajat ilmoittavat reaaliaikaisesti tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista.

Tulorekisteri tarjoaa maksajien käyttöön teknisiä rajapintoja, joiden avulla ilmoittamisen voi automatisoida. Tiedot voi ilmoittaa aineistona myös sähköisen asiointipalvelun latauspalvelussa. Muita ilmoitustapoja ovat sähköisen asiointipalvelun verkkolomake ja palkoissa paperilomake.

Tämä osio on suunnattu ohjelmistokehittäjille.

Ajankohtaista kehittäjille -osiossa on tuotannon palvelukatkojen aikataulut, selosteet tuotantoon julkaistavista päivityksistä sekä rajapintaosoitteet.

Dokumentaatio-osiossa on tulorekisterin tekniset ohjeet ja skeemakuvaukset. Ohjeet koskevat teknisten rajapintojen ja sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta toimitettavia ja jaettavia aineistoja.

Varmennepalvelu-osiossa on varmennepalvelun käyttöön liittyvät ohjeet.

Sidosryhmätestaus-osiossa on sidosryhmätestaukseen liittyvät ohjeet ja yhteydenottolomakkeet sekä sähköisen asiointipalvelun testausympäristön kirjautumissivu.

Tulorekisterin rajapinnat

Rajapinnalla tarkoitetaan eri järjestelmien ja tulorekisterin välille rakennettavaa sähköistä yhteyttä.

Tulorekisterissä on käytössä rajapintoja sekä tietojen ilmoittajille että tietojen käyttäjille. Tulorekisterin teknisten rajapintojen tietoformaatti on XML ja skeemat ovat englanninkielisiä.

Ohjelmistokehittäjien on huolehdittava siitä, että rakennettu palvelu vastaa tulorekisterin teknistä dokumentaatiota ja aikatauluvaatimuksia. Ota seuraavat asiat huomioon:

  • Tulorekisteri käsittelee aineistot saapumisjärjestyksessä.
  • Käsittelyaikaan vaikuttaa muun muassa lähetetyn aineiston koko.
  • Aineiston lähettäjän pitää varmistaa käsittelypalautteen avulla, että ilmoittaminen on onnistunut. Jos palaute ei ole noutohetkellä valmistunut, yritä noutoa hetken kuluttua uudelleen.

Tutustu kaikkiin rajapintakäytön suosituksiin sisältökuvauksissa tietojen toimittaminen tulorekisteriin ja tietojen jakelu tulorekisteristä.

Rajapinnat maksajille

Tietojen ilmoittamiseen voi käyttää reaaliaikaista tai viivästettyä Web Service -rajapintaa sekä SFTP-rajapintaa.

  • Reaaliaikaisessa WS-rajapinnassa ilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin yksi kerrallaan. Rajapinta on tarkoitettu pienille ilmoitusmäärille ja tilanteisiin, jossa käsittelypalaute tarvitaan välittömästi.
  • Jos tulorekisteriin toimitettavia ilmoituksia muodostuu kerralla paljon, kannattaa rajapinnaksi valita viivästetty Web Service -rajapinta tai SFTP-rajapinta. Näissä rajapinnoissa voit toimittaa useamman ilmoituksen samassa aineistossa.

Suorituksen maksajat eli tiedon tuottajat tekevät hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Näin teet hakemuksen ilmoittamisen rajapinnan ja varmenteen käyttöönottamiseksi

Rajapinnat tiedon käyttäjille

Tulorekisteriin tallennettuja tietoja saavat käyttöönsä vain ne viranomaiset ja muut tahot, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.

Tulorekisterin tietojen jakelussa ovat käytössä SFTP-rajapinta ja reaaliaikainen Web Service -rajapinta.

Tiedon käyttäjät tekevät hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi täyttämällä tulorekisterin tiedon käyttäjän ilmoituksen tietolupaa varten. Tietoluvan toimeenpano käynnistää ensimmäisen varmenteen tilauksen. Kun tietolupa on voimassa, organisaatio voi tilata lisää varmenteita tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2023