Ohjelmistokehittäjät

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 1.1.2019. 

Tulorekisteri on 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti viiden päivän kuluessa maksupäivästä maksukohtaisesti, jokaisesta tulonsaajasta erikseen.

Tietojen ilmoittaminen on mahdollista teknisen rajapinnan kautta, sähköisen asiointipalvelun kautta verkkolomakkeella tai lataamalla tiedot tiedostona. Tiedot voi ilmoittaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella.

1. Palkat: tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 tai sen jälkeen maksetut palkat

  • Rajapintakuvaukset on julkaistu 13.6.2017.
  • Sidosryhmätestaussuunnitelma on julkaistu 25.10.2017.
  • Sidosryhmätestaus aloitettiin 1.3.2018.

2. Etuudet: tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2020 ja sen jälkeen maksetut etuudet

  • Tietojen toimittamiseen liittyvät rajapintakuvaukset on julkaistu 13.6.2018
  • Tietojen jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset on julkaistu 26.9.2018.
  • Laaja testaaminen toteutetaan vuonna 2019.

3. Tulonsaajille palvelu avataan 1.1.2019.

Tilaa ohjelmistokehittäjien uutiskirje tästä

Tulorekisterin tekninen rajapinta

Teknisen rajapinnan kieli on englanti. Tämän tueksi tarjotaan suomen- ja ruotsinkielistä aineistoa, kuten rajapinnan soveltamisohje ja tietosisältöön liittyvä ohjeistus. Tulorekisterin teknisen rajapinnan tietoformaatti on XML ja skeemat ovat englanninkielisiä.

Palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset soveltamisohjeineen

Tulorekisterin rajapintapalvelujen käyttö vaatii voimassa olevaa palvelusopimusta ja tulorekisterin varmennepalvelun mukaisen varmenteen käyttämistä. Tulorekisterin varmenteella tunnistetaan ja auktorisoidaan tietoja tuottava organisaatio sekä tietoja käyttävä organisaatio. Lisäksi varmenteella varmistetaan aineiston muuttumattomuus (digitaalinen allekirjoitus).

Tulorekisterin varmennepalvelun rajapintadokumentaatio