Tietoa tulorekisterihankkeesta

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke (KATRE) on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnissa. Tulorekisterin perustamishanke on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen yleisestä ohjauksesta. Verohallinnon vastuulla on tulorekisterin käytännön toteutus. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö toimii rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen. Tulorekisteriviranomainen perustetaan vuoden 2018 aikana. Tulorekisterin järjestelmätoimittaja on Digia.

Laki tulotietojärjestelmästä tuli voimaan 16.1.2018. Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019.