Palkkatietojen mitätöinti tulorekisteristä

Tietojen mitätöimisellä tarkoitetaan tietojen poistamista tulorekisteristä. Yleensä maksaja voi korjata alkuperäisen ilmoituksen korvaavalla ilmoituksella. Jos virheellinen ilmoitus tai useita ilmoituksia sisältävä aineisto pitää poistaa kokonaan, maksaja poistaa sen mitätöimällä. Mitätöinti kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai maksajan ilmoitusviitteellä.

Tiedot mitätöidään eri tavalla eri ilmoituskanavissa:

 • Sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella maksaja hakee poistettavan, aiemmin annetun ilmoituksen ja valitsee ”Mitätöi”.
 • Teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta aineistoa tai ilmoitusta ei mitätöidä samalla palkkatietoilmoituksella tai työnantajan erillisilmoituksella, jolla uudet ja korvaavat ilmoitukset annetaan. Mitätöinti on eriytetty omaksi aineistotyypikseen. Jos aineiston tyyppinä on palkkatietoilmoitusten mitätöinti tai työnantajan erillisilmoitusten mitätöinti, annetaan seuraavat tiedot:
  • aineiston omistajan (maksajan) tunniste
  • maksajan ilmoitusviite tai tulorekisterin ilmoitusviite.
 • Paperisessa ilmoituksessa valitaan toimenpiteen tyypiksi ”Ilmoituksen mitätöinti”. Lisäksi pitää ilmoittaa suorituksen maksajan tunniste ja alkuperäisen, mitätöitävän ilmoituksen ilmoitusviite. Muita tietoja ei mitätöintiin tarvita.

Tietojen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Maksajan pitää korjata palkkatietoilmoituksen tai työnantajan erillisilmoituksen virheelliset tiedot yleensä korvaavalla ilmoituksella. Tietyissä tilanteissa korvaavaa ilmoitusta ei kuitenkaan voida käyttää, vaan tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus. Tällaisia tilanteita ovat:

Palkkatietoilmoitus

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteen korjaus
 • tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
 • maksajan tyypin korjaus, kun muutetaan tietoa Tilapäinen työnantaja
 • Sijaismaksaja-tietoryhmässä varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • Toimii sijaismaksajana -tiedon korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypin korjaus:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedon muutos taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tiedon muutos taannehtivasti
  • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti.

Työnantajan erillisilmoitus

 • kohdekauden korjaus
 • suorituksen maksajan asiakastunnisteen korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.

Ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (luku 6) on esimerkkejä tilanteista, joissa tiedot korjataan mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus.

Katso videot:
Näin mitätöit ilmoituksen tulorekisterissä (YouTube, 2:25 min)
Näin mitätöit aineiston tulorekisterissä (YouTube, 1:36 min)