Tietojen mitätöinti tulorekisteristä

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 1.1.2019. 

Tietojen mitätöimisellä tarkoitetaan tiedon poistamista tulorekisteristä. Yleensä maksaja voi korjata alkuperäisen ilmoituksen korvaavalla ilmoituksella. Jos virheellinen ilmoitus tai useita ilmoituksia sisältävä aineisto pitää poistaa kokonaan, maksaja poistaa sen mitätöimällä. Poisto kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai maksajan ilmoitusviitteellä.

Tiedot poistetaan eri tavalla eri ilmoituskanavissa:

 • Sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella maksaja hakee poistettavan, aiemmin annetun ilmoituksen ja valitsee ”Poista”.
 • Teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta aineiston ja ilmoituksen mitätöintiä ei tehdä samalla palkkatietoilmoituksella tai työnantajan erillisilmoituksella, jolla uudet ja korvaavat ilmoitukset annetaan. Mitätöinti on eriytetty omaksi aineistotyypikseen. Jos aineiston tyyppinä on palkkatietoilmoitusten mitätöiminen tai työnantajan erillisilmoitusten mitätöiminen, annetaan seuraavat tiedot:
  • aineiston omistajan (maksajan) tunniste
  • maksajan ilmoitusviite tai tulorekisterin ilmoitusviite.
 • Paperisessa ilmoituksessa valitaan toimenpiteen tyypiksi ”Ilmoituksen mitätöinti”. Lisäksi pitää ilmoittaa suorituksen maksajan tunniste ja alkuperäisen, mitätöitävän ilmoituksen ilmoitusviite. Muita tietoja ei mitätöintiin tarvita.

Tietojen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Maksajan pitää korjata palkkatietoilmoituksen tai työnantajan erillisilmoituksen tiedot tulorekisterissä yleensä korvaavalla ilmoituksella. Tietyissä tilanteissa korvaavaa ilmoitusta ei kuitenkaan voida käyttää, vaan tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus.

Seuraavissa tilanteissa tiedot korjataan mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus:

Palkkatietoilmoitus

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti.

Työnantajan erillisilmoitus

 • kohdekauden korjaus
 • suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.

Tiedot korjataan mitätöimällä eri tavalla eri ilmoituskanavissa:

 • Jos tiedot korjataan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella ja maksaja haluaa korjata esimerkiksi ilmoitetun maksupäivän, palvelu tunnistaa, että kyseisen tiedon korjaus vaatii mitätöinnin. Tällöin palvelu mitätöi alkuperäisen ilmoituksen ja muodostaa uuden ilmoituksen, jonka maksaja voi täyttää oikeilla tiedoilla.
  • Suorituksen maksaja voi myös avata aiemmin antamansa alkuperäisen ilmoituksen ja poistaa sen. Tämän jälkeen maksaja voi antaa uuden ilmoituksen oikeilla tiedoilla.
 • Jos tiedot korjataan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, suorituksen maksaja antaa mitätöinnissä tarvittavat tiedot. Mitätöinnin jälkeen suorituksen maksajan on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.
 • Jos tiedot korjataan paperilomakkeella, alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä. Mitätöinnin jälkeen suorituksen maksajan on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (luku 6) on esimerkkejä tilanteista, joissa tiedot korjataan mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus.