Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Offentlig lista över skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

Allmännyttiga samfund är skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet och för inkomst av delar av fastigheter som använts för andra än allmännyttiga ändamål.

Om befriande av sådana allmännyttiga samfund från inkomstskatt som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet stadgas i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/76).

Östra Finlands skattebyrå upprätthåller en lista över de allmännyttiga samfund som har en skattelättnad enligt den giltiga lagen (680/76). Bifogad en lista över de samfund och skatteår som skattelättnaden gäller. De delar av samfundets verksamhet som enligt lagen om skattelättnad (680/76) befriats från inkomstskatt framgår inte av listan.

Offentligheten av uppgiften baserar sig på 6 § 3 punkt i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

Listan har uppdaterats 3.4.2024.

Sidan har senast uppdaterats 8.4.2024