Skatteförvaltningens räknare

Användningen av programmet kräver inte identifiering.

Skatteprocenträknare (vero.fi/skatteraknare)

Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta om förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort behöver ändras, då dina inkomster eller avdrag har väsentligt ändrats t.ex. på grund av att du slutat eller börjat arbeta.  


Räknare för förseningsränta och skattetillägg (vero.fi/forseningsranteraknare)

Med räknaren för förseningsränta och skattetillägg kan du beräkna förseningsräntan och skattetillägget.  


Arvsskatteräknare (vero.fi/arvsskatteraknare)

Du kan med arvsskatteräknaren räkna arvskattebeloppet, då skattskyldigheten har börjat 1.1.2012 eller senare.
I räknaren kan du också göra make- och minderårighetsavdragen.


Gåvoskatteräknare (vero.fi/gavoskatteraknare)

Du kan med gåvoskatteräknaren räkna gåvoskattebeloppet, då skattskyldigheten har börjat 1.1.2012 eller senare.


Räknaren för överlåtelseskatt (vero.fi/overlatelseskatteraknare)

Du kan preliminärt beräkna din överlåtelseskatt med räknaren överlåtelseskatt.


Bilförmånsräknare (vero.fi/bilförmansraknare)

Med denna räknare kan du beräkna beskattningsvärdet av en finsk person- eller paketbil.  


Alkoholskatteräknare (vero.fi/alkoholskatteraknare)

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur mycket skatt du måste betala på alkoholdrycker och dryckesförpackningar. 


Bruttolöneräknare (vero.fi/bruttoloneraknare)

Du kan använda räknaren t.ex. för beräkningen av bruttolön för en arbetstagare som kommit från utlandet för att arbeta i Finland.  


Källskatteräknare för begränsat skattskyldiga artister och sportutövare bosatta i ett EU/EES-land (vero.fi/kallskatteraknare)

Med källskatteräknaren kan du beräkna om det är förmånligare för en utländsk artist eller sportutövare att kräva avdraget av direkta kostnader som hänför sig till aktivitet i Finland eller betala en källskatt på 15 % utan att dra av de direkta kostnaderna.  


Räknare för avräkning av utländsk skatt (vero.fi/avrakningsraknare)

Samfundskunderna kan använda räknaren som hjälp då de beräknar avräkningen som krävs på blankett 70 (Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken