Skatteförvaltningens räknare

Användningen av programmet kräver inte identifiering.

Skatteprocenträknare

Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta om förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort behöver ändras, då dina inkomster eller avdrag har väsentligt ändrats t.ex. på grund av att du slutat eller börjat arbeta.  


Ränteräknare

Med ränteräknaren kan du beräkna beloppet på förseningsräntor, dröjsmålsräntor och skattetillägg. 


Räknaren för överlåtelseskatt

Du kan preliminärt beräkna din överlåtelseskatt med räknaren överlåtelseskatt.


Arvsskatteräknare

Med arvsskatteräknaren kan du beräkna arvsskattebeloppet om arvlåtaren har avlidit 1.1.2017 eller efter det. I räknaren kan du också göra make- och minderårighetsavdragen.


Gåvoskatteräknare

Med gåvoskatteräknaren kan du beräkna gåvoskattens belopp när gåvan har mottagits 1.1.2017 eller senare.


Bilförmånsräknare

Med denna räknare kan du beräkna beskattningsvärdet av en finsk person- eller paketbil.  


Fordonsuppgifter och bilskatteräknare

I tjänsten kan du beräkna skattebeloppet för ett begagnat fordon med hjälp av en räknare.

 

Alkoholskatteräknare

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur mycket skatt du måste betala på alkoholdrycker och dryckesförpackningar. 


Bruttolöneräknare

Du kan använda räknaren t.ex. för beräkningen av bruttolön för en arbetstagare som kommit från utlandet för att arbeta i Finland.  


Källskatteräknare för begränsat skattskyldiga artister och sportutövare bosatta i ett EU/EES-land

Med källskatteräknaren kan du beräkna om det är förmånligare för en utländsk artist eller sportutövare att kräva avdraget av direkta kostnader som hänför sig till aktivitet i Finland eller betala en källskatt på 15 % utan att dra av de direkta kostnaderna.  


Räknare för avräkning av utländsk skatt 2013-2016 

Samfundskunderna kan använda räknaren som hjälp då de beräknar avräkningen som krävs på blankett 70 (Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning).