Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Betalade du förskottsskatten för sent?

Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas från dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7,0 % år 2023. År 2024 höjs räntan till 11 procent.

Du ser det exakta beloppet av dröjsmålsräntan för obetalda skatter i MinSkatt.

Du kan beräkna dröjsmålsräntan

Exempel: Du har 1 000 euro obetald förskottsskatt för juni. När du den 23 juli betalar 1 000 euro förskottsskatt för juli använder Skatteförvaltningen först inbetalningen till dröjsmålsräntan för förskottsskatten för juni och resten används till förskottsskatteraten för juni. Dröjsmålsränta beräknas från och med den 24 juli både på den obetalda delen av förskottsskatten för juni och på förskottsskatten för juli.

Du får en påminnelse om obetalda skatter i ett sammandrag

Du får en påminnelse om obetald skatt endast i sammandraget. Du ser den förfallna skatten i sammandraget. Dröjsmålspåföljderna har beräknats till den i sammandraget antecknade dagen.

Sammandrag – obetalda skatter

Obetalda skatter överförs till utsökning

Om du har fått en påminnelse om skatten i sammandraget men inte betalat skatten senast på den förfallodag som angetts i påminnelsen överför vi skatten till utsökning.

Innan skatten överförs till utsökning får du dock alltid ett sammandrag där vi informerar dig om överföringen. Du slipper utsökningen om du betalar skatten senast den dag som angetts i det sammandrag som informerade dig om utsökningen.

När skatten är i utsökning

  • måste du betala skatten enligt utsökningsverkets anvisningar
  • måste du betala utsökningsavgiften till utsökningsverket trots att du skulle betala skatten på Skatteförvaltningens konto.
Sidan har senast uppdaterats 30.11.2023