Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kontroll av förskottsuppbörds­registreringens giltighet

Uppgiften om huruvida en aktör är förskottsuppbördsregistrerad och  registreringen giltig är offentlig. En uppdragsgivare som betalar arbetsersättning eller bruksavgift eller den som köper en tjänst har skyldighet att kontrollera om prestationsmottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Det är lätt att kontrollera förskottsuppbördsregistreringen

Man kan kontrollera förskottsuppbördsregistreringen på webben eller per telefon:

Om prestationsmottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, kan betalaren betala ersättningen utan förskottsinnehållning. Om prestationstagaren inte är förskottsuppbördsregistrerad, ska betalaren verkställa förskottsinnehållningen. Skyldigheten att kontrollera förskottsuppbördsregistreringen gäller inte varuförsäljning och uthyrningsverksamhet.

Om prestationsmottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, visas registreringsdatumet i mottagarens uppgifter i företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi). Om betalaren och mottagaren står i ett fortlöpande uppdragsförhållande till varandra, ska betalaren kontrollera uppgifterna i förskottsuppbördsregistret minst fyra gånger om året: 1.3., 1.6., 1.9. och 1.12. I andra än fortlöpande uppdragsförhållanden ska mottagarens registreringsstatus dessutom kontrolleras i samband med varje enskild betalning. Man kan även läsa tidigare registreringsuppgifter i tjänsten via länken Visa registerhistoria.

Om prestationsmottagaren har avregistrerats, ska betalaren alltid verkställa förskottsinnehållning på arbetsersättningen och bruksavgiften. Betalaren kan dock lita på uppgiften i företags- och organisationsdatasystemet om hen har kontrollerat den innan prestationsmottagaren har avregistrerats.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017