Kuolinpesän veroilmoitus

Lähetämme kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen joka kevät niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Osoitamme veroilmoituksen yhdelle kuolinpesän osakkaalle, joka on merkitty perukirjaan. Jos haluat, voit valtuuttaa asianhoitajan huolehtimaan kuolinpesän veroasioista.

Mitä veroilmoitukselle pitää tehdä?

Kuolinpesän pitää tarkistaa veroilmoitus ja tarvittaessa korjata tiedot. Näin tarkistat veroilmoituksen.

Jos korjaat kuolinpesän veroilmoituksen tietoja, voit tehdä muutokset OmaVerossa vain, jos sinulla on Suomi.fi-valtuus kuolinpesän veroasioiden hoitoa varten. Toistaiseksi Suomi.fi-valtuuksia voivat käyttää vain ne kuolinpesät, joilla on Y-tunnus.

Jos olet hoitanut kuolinpesän asioita Katso-tunnisteen ja Katso-valtuuden avulla, hae heti Katson tilalle Suomi.fi-valtuus. Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen. Katso-tunnisteen ja Katso-valtuuksien käyttö päättyy 30.4.2021.

Muuten kuolinpesän veroilmoitus pitää antaa paperilla. Näin ilmoitat paperilla

Muista myös tarkistaa ja tarvittaessa ilmoittaa tilinumeron muutos mahdollista veronpalautusta varten.

Tarkista myös päivämäärät, joihin mennessä puuttuva tai muuttunut tilinumero pitää ilmoittaa vuoden 2020 veronpalautusta varten. Päivämäärät ovat sivulla Mille tilille veronpalautus maksetaan. Huomaa, että paperilomakkeella ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin. 

Miten kuolinpesän osoitteenmuutos ilmoitetaan?

Kuolinpesän osoitteenmuutos pitää tehdä kirjallisesti ja kaikkien pesän osakkaiden pitää hyväksyä muutos. Katso tarkemmat ohjeet, miten ilmoitat kuolinpesän uuden osoitteen Verohallintoon

Miten kuolinpesä lakkautetaan?

Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Kuolinpesää ei lakkauta se, jos pesä jaetaan osittain. Kun lakkautat kuolinpesän, toimita sitä varten kopio perinnönjakosopimuksesta Verohallintoon

Jos kuolinpesällä ei ole jaettavia varoja, perinnönjakosopimusta ei tarvitse toimittaa. 

Jos olet kuolinpesän ainoa osakas, kuolinpesän olemassaolo lakkaa Verohallinnossa, kun olet toimittanut verotoimistoon kopion perukirjasta perintöverotusta varten. Omaisuus siirtyy sinulle heti kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeen kertyneet tulot ovat omia tulojasi ja maksat niistä veroa henkilökohtaisesti.