Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Töissä kansainvälisessä järjestössä tai ulkomaan edustustossa – miten tuloja verotetaan?

Jos työskentelet Suomessa vieraan valtion edustustossa tai jonkin kansainvälisen erityisjärjestön palveluksessa, palkkasi voi olla verovapaata Suomessa.

Kansainväliset järjestöt solmivat yleensä sijaintivaltionsa kanssa niin sanotun isäntämaasopimuksen. Suomeen on sijoittautunut useita kansainvälisiä järjestöjä, joiden kanssa solmitussa isäntämaasopimuksessa voi olla myös järjestön työntekijöiden verotusta koskevia määräyksiä.

Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi

 • Itämeren suojelukomissio HELCOM
 • Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälinen instituutti (UNU-WIDER)
 • Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM
 • Yhdistyneiden kansakuntien innovaatio- ja teknologialaboratorio (UNTIL).

Olet Suomen kansalainen ja työskentelet Suomessa kansainvälisessä erityisjärjestössä

Jos olet Suomen kansalainen ja työskentelet Suomessa kansainvälisessä erityisjärjestössä, palkkasi voi olla verovapaata jonkin erityisjärjestöä koskevan sopimuksen perusteella. Jos palkkasi on verovapaata erityisjärjestöä koskevan sopimuksen perusteella, palkka ei vaikuta muiden mahdollisten ansiotulojesi verotukseen. Sinun ei myöskään tarvitse maksaa palkan perusteella sairausvakuutusmaksua, vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu.

Jos kansainväliseltä erityisjärjestöltä saamasi palkka on vapautettu Suomen verosta, sinun ei tarvitse ilmoittaa siltä saamaasi palkkaa veroilmoituksessa.

Huom. Korkein hallinto-oikeus on antanut 30.4.2021 päätöksen 2021:54, jonka mukaan kansainväliseltä erityisjärjestöltä saatu palkka ei vaikuta työntekijän muiden mahdollisten ansiotulojen verotukseen (ns. progressiovaikutus).

Aikaisemmin verotuskäytännössä erityisjärjestöltä saatu tulo on huomioitu muiden ansiotulojen veroprogressiossa. Aikaisemmin erityisjärjestöltä saadusta palkasta on myös määrätty sairausvakuutusmaksu, jos työntekijä on ollut Suomessa sairausvakuutettu.

Tarkista verotuspäätöksestäsi, että YK:lta tai kansainväliseltä erityisjärjestöltä saamasi palkkatulo on huomioitu täysin verovapaana. Tarvittaessa voit hakea tuloverotuksen oikaisua aikaisempiin verovuosiin. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Lue lisää: Oikaisuvaatimus tuloverotuksessa.

Jos tarvitset lisätietoja, soita Henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus  029 497 024

Olet Suomen kansalainen ja työskentelet Suomessa vieraan valtion edustustossa

Jos olet Suomen kansalainen ja asut pysyvästi Suomessa, maksat yleensä vieraan valtion edustustossa työskentelystä saadusta palkasta veroa vain Suomeen. Palkan verotukseen vaikuttaa Suomen ja vieraan valtion välinen verosopimus, joten tarkista verosopimus.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, palkasta peritään myös sairausvakuutusmaksu.

Hae palkkatulolle ennakkoveroa.

Lue lisää: Ennakkovero – henkilöasiakkaat

Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista veroilmoituksen tiedot. Jos tulo puuttuu esitäytetyltä veroilmoitukselta, ilmoita tulo OmaVerossa tai paperilomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset).

Jos et ole Suomen kansalainen

Kun kansalaisuutesi on muu kuin Suomi ja

 • työskentelet Suomessa YK:n tai sen erityisjärjestön,
 • Kansainvälisen atomienergiajärjestön tai
 • vieraan valtion edustuston palveluksessa,

sinun ei tarvitse maksaa Suomeen veroa palkasta, jonka saat kyseisestä tehtävästä tai palveluksesta. Sinun ei myöskään tarvitse maksaa sairausvakuutusmaksua, vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu.

Verovapaus koskee yllä mainituissa järjestöissä ja edustustoissa virka- ja työsuhteessa työskenteleviä. Jos saat järjestöltä tai edustustolta vain satunnaisia tuloja, nämä satunnaiset tulot (esimerkiksi luentopalkkiot) eivät kuitenkaan ole verovapaita.  

Jos saat järjestöltä tai edustustolta vain satunnaisia tuloja, nämä satunnaiset tulot eivät kuitenkaan ole verovapaita.

Veroa pitää maksaa joistakin muista tuloista 

Vieraan valtion, YK:n tai sen erityisjärjestön tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön palveluksessa maksat veroa Suomeen vain näistä tuloista:

Nämä erityisrajoitukset koskevat myös 

 • näissä kansainvälisissä tehtävissä työskentelevien perheenjäseniä ja yksityisiä palvelijoita, jos he eivät ole Suomen kansalaisia
 • toisen valtion edustustossa työskentelevää, vaikka hän ei olisi kyseisen valtion kansalainen.

Ilmoita vain verotettavat tulot veroilmoituksessa

Veroilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa tuloja, joita ei veroteta Suomessa. Ilmoita nämä tulot vain, jos Verohallinto erikseen pyytää sinua ilmoittamaan ne.

Työskentelet Suomessa Pohjoismaisessa Investointipankissa

Jos olit rajoitetusti verovelvollinen palvelussopimuksen tehdessäsi

Jos työskentelet Pohjoismaisen Investointipankin (NIB), Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) tai Pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) palveluksessa Suomessa, maksat palkastasi 40 % lopullista palkkaveroa Suomeen. Voit myös verovuosittain tehdä valinnan, maksatko palkastasi lopullisen palkkaveron vai verotetaanko palkkaa progressiivisesti.

Palkasta peritty lähdevero kattaa myös työntekijän sairausvakuutusmaksun, joten työntekijän sairausvakuutusmaksua ei peritä erikseen, vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa palkkaa esitäytetyllä veroilmoituksella, jos palkasta peritään lopullinen palkkavero (40 %).

Jos asuit Suomessa ja olit yleisesti verovelvollinen palvelussopimuksen tehdessäsi

Maksat Pohjoismaiselta Investointipankilta (yms) saamastasi palkasta Suomeen normaalisti progressiivista valtionveroa, kunnallisveroa ja mahdollisesti kirkollisveroa.

Jos työskentelet osittain ulkomailla tai asut ulkomailla

Pohjoismaiselta Investointipankilta (yms) saamasi palkka on Suomessa verotettavaa yleensä vain siltä osin kuin asut ja työskentelet Suomessa. Jos asut Suomessa, mutta työskentelet investointipankille esimerkiksi osittain etänä ulkomailta käsin, on mahdollista, että et maksa palkasta Suomeen veroa ulkomailla tekemäsi työn osuudesta. Jos asut pysyvästi ulkomailla, on mahdollista, että Suomella ei ole verotusoikeutta palkkaasi edes Suomessa tehdyn työn osalta.

Tällaisissa tilanteissa soita numeroon 029 497 024 (henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus) ja pyydä verokortillesi merkintää, jonka mukaan työnantajan ei tarvitse periä veroa palkastasi siltä osin kuin Suomella ei ole verotusoikeutta palkkaan. Selvitä tarvittaessa, että asut pysyvästi ulkomailla ja että työskentelet osittain ulkomailla. Verohallinto voi pyytää sinua toimittamaan lisäselvityksiä asuinvaltion selvittämiseksi.

Jos sinulla on myös muuta ansiotuloa

Jos Pohjoismaisesta Investointipankista yms. saamasi palkan lisäksi saat samaan aikaan muuta Suomessa verotettavaa ansiotuloa, tarvitset tälle tulolle verokortin tai sinun pitää hakea ennakkoveroa. Pohjoismaisesta Investointipankista yms. saatu palkka korottaa samaan aikaan saadun muun ansiotulon veroprosenttia.

Tällaisessa tilanteessa soita numeroon 029 497 024 (henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus) ja selvitä muun ansiotulosi lisäksi Pohjoismaisesta Investointipankista yms. samaan aikaan saamasi palkan määrä.

Ilmoita tällöin Pohjoismaisesta investointipankista yms. saamasi palkka myös veroilmoituksella OmaVerossa tai lomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset). Jos käytät paperilomaketta, ilmoita 

 • kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset: palkan määrä
 • kohdassa Maksajan nimi: työnantajan nimi
 • kohdassa Mikä tulo? kirjoita: ”peritty lähdevero 40 %”

Työskentelet Suomessa Euroopan kemikaalivirastossa

Jos työskentelet Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA), et maksa Suomessa veroa viraston maksamasta palkasta. Kemikaaliviraston työntekijöihin sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kemikaalivirastolta saamaasi palkkaa esitäytetyllä veroilmoituksella. Kemikaalivirastolta saamasi tulo ei vaikuta muiden mahdollisten ansiotulojesi verotukseen.

Sinun ei tarvitse maksaa palkan perusteella sairausvakuutusmaksua, vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024