Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Mikä on NFT ja miten siihen liitetyn digitaalisen teoksen myyntiä verotetaan?

NFT on lyhenne englanninkielisestä termistä Non-Fungible Token. Teknisesti NFT on uniikki digitaalinen koodi, joka yksilöi omistusoikeuden tiettyyn omaisuuteen – yleensä digitaaliseen teokseen, kuten twiittiin, piirrokseen, musiikkiin tai kuvaan. NFT hyödyntää lohkoketjuteknologiaa.

Esimerkiksi bitcoin, solana ja muut tavanomaiset virtuaalivaluutat ovat vaihdettavia (fungible) virtuaalivaluuttoja. Yksi bitcoin voidaan vaihtaa toiseen bitcoiniin ja niillä kummallakin on sama euromääräinen arvo. Sen sijaan NFT:llä itsellään ei ole arvoa, vaan se saa arvonsa siitä hyödykkeestä, jota se edustaa.

NFT:iden käyttö on yleistynyt digitaalisen taiteen kaupankäynnissä, koska lohkoketjuteknologian avulla digitaalisen teoksen omistajuus voidaan varmentaa: NFT:n jokainen osto- ja myyntitapahtuma on kenen tahansa tarkistettavissa. NFT:itä voidaan ostaa ja myydä erilaisilla digitaalisilla markkinapaikoilla.

Ilmoita NFT:stä saadut tulot veroilmoituksessa

NFT:n verotuksessa on yleensä kaksi erilaista perustilannetta: NFT:n ensimyynti ja jatkomyynti.

1

Taiteilijan tekemän NFT:n ensimyynti

NFT:n edustama digitaalinen taideteos on syntynyt tekijänsä taiteellisen ja luovan toiminnan tuloksena. NFT:n ensimyynnistä saatu myyntihinta ja jälleenmyynneistä mahdollisesti saadut myyntiprovisiot ovat tekijänsä veronalaista ansiotuloa. Jos ne maksetaan virtuaalivaluuttana, tekijän verotettava ansiotulo on hänen saamansa virtuaalivaluutan arvo euroina maksuhetkellä.

NFT:n luoneella taiteilijalla on oikeus vähentää saamastaan tulosta ne kustannukset, joita taiteellisesta työstä on aiheutunut.

Esimerkki: Anna on luonut digitaalisen taideteoksen ja päättänyt myydä sen NFT-markkinapaikalla.

Anna saa myynnistä 2 kpl ether-virtuaalivaluuttaa (lyhennettynä ETH). Maksuhetkellä 1 ETH on 3 000 euroa. Annan ansiotulo ensimyynnistä on 6 000 euroa, jonka hän ilmoittaa veroilmoituksessaan kohdassa Muut ansiotulot.

Taideteoksen luomiseen liittyviä kuluja ovat olleet piirto-ohjelman hankinta (500 euroa), NFT-markkinapaikan perimät palvelumaksut (200 euroa) ja NFT:n luomisen yhteydessä maksettava minttauskulu (100 euroa). Nämä Anna ilmoittaa veroilmoituksen kohdassa Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot. Annalle muodostuu veronalaista ansiotuloa yhteensä 5 200 euroa (6 000 – 500 – 200 – 100).

Jos Anna on maksanut kuluja virtuaalivaluutalla, virtuaalivaluutan käyttämisestä syntyy hänelle joko luovutusvoittoa tai -tappiota. Annan pitää laskea käyttämänsä virtuaalivaluutan luovutusvoitto tai luovutustappio ja ilmoittaa se veroilmoituksen kohdassa Pääomatulot - Luovutusvoitot.

2

NFT:n jatkomyynti

Kun NFT myydään eteenpäin, sitä verotetaan samalla tavoin kuin muidenkin virtuaalivaluuttojen myyntejä. Jatkomyynneissä NFT:hen sovelletaan luovutusvoittoa koskevia säännöksiä.

Esimerkki: Petri on ostanut NFT:n Annalta NFT-markkinapaikalla ja päättänyt myydä sen samassa paikassa uudelleen puolen vuoden päästä ostosta.

Petri saa myynnistä 2 kpl ETH virtuaalivaluuttaa. ETH:n arvo on laskenut ja 1 ETH on nyt 2 000 euroa. Petri saa siis yhteensä 4 000 euroa. Petri on hankkinut NFT:n 6 000 eurolla (2 ETH x 3 000 e). Petrille syntyy NFT:n myynnistä 2 000 euron luovutustappio (4 000 e – 6 000 e).

Petri ilmoittaa NFT:n myynnistä syntyneen luovutustappion veroilmoituksessaan. Kun hän myöhemmin myy tai käyttää myynnistä saamaansa ETH-virtuaalivaluuttaa, hän käyttää luovutusvoiton laskennassa hankintamenona 2 000 euroa/ETH.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2022