Listatusta yhtiöstä saadut osingot

Listattu yhtiö eli julkisesti noteerattu yhtiö tarkoittaa samaa kuin pörssiyhtiö. Listatun yhtiön osakkeita on siis julkisen kaupankäynnin kohteena pörssissä.

Osingosta osa on veronalaista, osa verotonta tuloa

Kun saat osinkoa listatusta yhtiöstä, osingon määrästä

  • 85 % on veronalaista pääomatuloa eli osinkotuloa
  • 15 % on verotonta tuloa.

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulon veroprosentti 30 000 e asti 30 %, yli 30 000 e 34 %
30 000 euroon asti 30 %
30 000 euroa ylittävästä osasta 34 %

Veron maksaminen tapahtuu käytännössä siten, että osingon maksava yhtiö tekee osingon kokonaismäärästä 25,5 %:n ennakonpidätyksen ennen kuin maksaa osingon sinulle. Yhtiö myös tilittää ennakonpidätyksen Verohallinnolle.

Pörssiosakkeiden omistamisesta aiheutuu usein voiton hankkimiskuluja, kuten omaisuudenhoitopalkkioita. Ne vähennetään veronalaisesta osinkotulosta, jolloin verotettava pääomatulosi pienenee. Ensin niistä kuitenkin vähennetään 50 euron omavastuuosuus.

Esimerkki: Aleksi on sijoittanut pörssiosakkeisiin. Vuonna 2019 hän saa niistä osinkoa 10 000 euroa ja hänellä ei ole muita tuloja samana vuonna. Hänen on maksanut 110 euron omaisuudenhoitopalkkion, joka kuuluu voiton hankkimiskuluihin.
Aleksin verotettavan pääomatulon määrä lasketaan seuraavasti:
 8 500 € (veronalainen osinkotulo 10 000 € × 85 %)
 − 60 € (omaisuudenhoitopalkkio 110 € − omavastuuosuus 50 €)
= 8 440 € (verotettava pääomatulo).
Aleksi maksaa pääomatulostaan veroa 8 440 € × 30 % = 2 532 €.
Osinkoa maksaneen yhtiön tekemä ennakonpidätys on 10 000 € × 25,5 % = 2 550 €.
Näin ollen Aleksi saa veronpalautusta 18 euroa (2 550 € − 2 532 €).

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista, että osinkotulosi näkyvät keväällä saamassasi esitäytetyssä veroilmoituksessa ja että ne ovat oikein. Ilmoita puuttuvat ja korjaa virheelliset tiedot. Osingon maksaja on perinyt ennakonpidätyksen ja ilmoittanut tiedot Verohallintoon.

Näin ilmoitat osinkotulosi Verohallintoon

Usein kysyttyä

Kun sinulle maksetaan osinkoa osakkeina, sinun on maksettava osakkeiden arvosta varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia. Koska Sampo on maksanut varainsiirtoveron puolestasi osingonmaksun yhteydessä, varainsiirtoveron määrä on sinulle veronalaista osinkotuloa. Varainsiirtoveron osuus ei välttämättä näy pankilta saamallasi osinkoerittelyllä, mutta se on merkitty esitäytetylle veroilmoituksellesi osinkotuloksi.

Kun sinulle maksetaan osinkoa osakkeina, sinun on maksettava osakkeiden arvosta varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia. Koska Fiskars on maksanut osakkeiden luovutukseen liittyvän varainsiirtoveron puolestasi osingon lisäksi, varainsiirtoveron määrä on sinulle veronalaista pääomatuloa. Varainsiirtoveron osuus ei välttämättä näy pankilta saamallasi erittelyllä, mutta se on merkitty esitäytetylle veroilmoituksellesi kohtaan Muu pääomatulo.