Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Listatusta yhtiöstä saadut osingot

Listattu yhtiö eli julkisesti noteerattu yhtiö tarkoittaa samaa kuin pörssiyhtiö. Listatun yhtiön osakkeita on siis julkisen kaupankäynnin kohteena pörssissä.

Kun osinkoa jakaa julkisesti noteerattu yhtiö, osinko verotetaan sinä vuonna, kun se on maksettu.

Osingosta osa on veronalaista, osa verotonta tuloa

Kun saat osinkoa listatusta yhtiöstä, osingon määrästä

  • 85 % on veronalaista pääomatuloa eli osinkotuloa
  • 15 % on verotonta tuloa.

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulon veroprosentti 30 000 e asti 30 %, yli 30 000 e 34 %
30 000 euroon asti 30 %
30 000 euroa ylittävästä osasta 34 %

Veron maksaminen tapahtuu käytännössä siten, että osingon maksava yhtiö tekee osingon kokonaismäärästä 25,5 %:n ennakonpidätyksen ennen kuin maksaa osingon sinulle. Yhtiö myös tilittää ennakonpidätyksen Verohallinnolle.

Pörssiosakkeiden omistamisesta aiheutuu usein voiton hankkimiskuluja, kuten omaisuudenhoitopalkkioita. Ne vähennetään veronalaisesta osinkotulosta ja muista pääomatuloista, jolloin verotettava pääomatulosi pienenee. Ensin omaisuudenhoitopalkkioista kuitenkin vähennetään 50 euron omavastuuosuus.

Esimerkki: Aleksi on sijoittanut pörssiosakkeisiin. Vuonna 2023 hän saa niistä osinkoa 10 000 euroa eikä hänellä ole muita tuloja samana vuonna. Hän on maksanut 110 euron omaisuudenhoitopalkkion, joka kuuluu voiton hankkimiskuluihin.

Aleksin verotettavan pääomatulon määrä lasketaan seuraavasti:
 8 500 € (veronalainen osinkotulo 10 000 € × 85 %)
   − 60 € (omaisuudenhoitopalkkio 110 € − omavastuuosuus 50 €)
= 8 440 € (verotettava pääomatulo).
Aleksi maksaa pääomatulostaan veroa 8 440 € × 30 % = 2 532 €.
Osinkoa maksaneen yhtiön tekemä ennakonpidätys on 10 000 € × 25,5 % = 2 550 €.
Näin ollen Aleksi saa osinkotulojen perusteella veronpalautusta 18 euroa (2 550 € − 2 532 €).

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Saamme yleensä tiedot osingoista pankeilta ja muilta arvopaperien säilyttäjiltä sekä Suomesta että ulkomailta. Tarkista, että osinkotulosi näkyvät keväällä saamassasi esitäytetyssä veroilmoituksessa ja että ne ovat oikein. Ilmoita puuttuvat ja korjaa virheelliset tiedot. Osingon maksaja on perinyt ennakonpidätyksen ja ilmoittanut tiedot Verohallintoon.

Näin ilmoitat osinkotulosi Verohallintoon

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024