Ulkomailta saadut osingot

Jos saat osinkoja ulkomailta, niiden verotukseen vaikuttaa se, mistä maasta ne maksetaan.

Osingot kumppanivaltioista verotetaan kuten Suomen osingot

Ulkomaisia osinkoja verotetaan samalla tavalla kuin Suomesta saatuja osinkoja, jos ne ovat peräisin

  • toisesta Euroopan unionin (EU) maasta
  • Euroopan talousalueen (ETA) maasta
  • sellaista valtiosta, jonka kanssa Suomella on osinkoja koskeva verosopimus.

Näissä tapauksissa siis:

  • listatusta yhtiöstä saamastasi osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa
  • listaamattomasta yhtiöstä saamastasi osingosta maksat pääomatuloveroa ja/tai ansiotuloveroa sen mukaan, mikä osakkeiden matemaattinen arvo tai käypä arvo on

Ulkomaisen yhtiön osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä. Verosopimuksesta riippuen yhtiö voi periä lähdeveron.

Esimerkki: Jaakko saa verovuonna 2019 englantilaiselta listaamattomalta yhtiöltä osinkoa 100 000 euroa. Osakkeiden matemaattinen arvo 31.12.2018 on 800 000 euroa. Jaakko ei ole vuonna 2019 saanut osinkoja muista listaamattomista yhtiöistä.
Osinko 100 000 -  
Osakkeiden matemaattinen arvo 800 000 -  
Jaakon pääomatulo-osinko 64 000 Jaakon pääomatulona verotettava osinkotulo 16 000
Jaakon ansiotulo-osinko 36 000 Jaakon ansiotulona verotettava osinkotulo 27 000

Pääomatulo-osinkoa on kahdeksan prosentin tuotto osakkeiden matemaattiselle arvolle (800 000 x 8 % = 64 000).

Pääomatulo-osinkoon alle 150 000 euroa, joten siitä on 25 % (16 000 e) veronalaista pääomatuloa. 75 % eli 48 000 on verotonta tuloa.

Ansiotulo-osinkoa on jäljelle jäänyt osa osingosta 100 000 - 64 000 = 36 000 euroa. Ansiotulo-osingosta veronalaista ansiotuloa on 75 % (27 000 e) ja verotonta tuloa 25 % (9 000 e).