Perukirja myöhässä ā€“ voit joutua maksamaan myöhästymismaksua

Jos toimitat perukirjan tai sen tietoja myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Maksun suuruuteen vaikuttaa se, kuinka paljon perukirja on myöhässä. 

Perukirja on enintään 60 päivää myöhässä

Joudut maksamaan myöhästymismaksua, kun toimitat perukirjan enintään 60 päivää myöhässä määräpäivästä.

Yksityishenkilöltä maksu on 50 euroa.

Yhtä perukirjaa kohden voi tulla vain yksi myöhästymismaksu. Näet maksun verotuspäätöksestä. Emme lähetä myöhästymismaksusta erillistä kuulemiskirjettä kuin poikkeustapauksissa.

Perukirja on yli 60 päivää myöhässä

Joudut maksamaan veronkorotusta, kun 

  • et ole toimittanut perukirjaa Verohallintoon lainkaan
  • annat perukirjan yli 60 päivää myöhässä 
  • täydennät tai korjaat perukirjaa oma-aloitteisesti omaksi vahingoksesi.

Voit joutua maksamaan veronkorotusta myös silloin, jos perukirjassa on puutteita tai virheitä.

Veronkorotus on tavallisesti 10 %. Korotus voi olla myös alempi (2 % tai 5 %) tai korkeampi (15–50 %). Veronkorotuksen määrään vaikuttaa se, millaisesta laiminlyönnistä on kyse. 

Veronkorotus on kuitenkin aina vähintään 75 euroa henkilöltä. Saat veronkorotuksesta aina kuulemiskirjeen.

Usein kysyttyä

Myöhästymismaksu ja veronkorotus koskevat täydennysperukirjaa samalla tavalla kuin perukirjaa. Maksua ei tule, kun toimitat täydennysperukirjan ajallaan.

Jos perinnönjättäjältä löytyy esimerkiksi pankkitili vuoden kuluttua perunkirjoituksesta, perukirjaa täytyy täydentää. Täydennysperukirja pitää laatia 1 kuukauden kuluessa siitä, kun tieto uusista varoista on saatu. Täydennysperukirja täytyy toimittaa Verohallintoon 1 kuukauden kuluessa sen laatimisesta.

Esimerkki: Perinnönjättäjä on kuollut 5.6.2020. Perunkirjoitus toimitetaan 15.8.2020 ja perukirja täytyy antaa Verohallinnolle viimeistään 15.9.2020. Pesään ilmaantuu uusia varoja 15.3.2022. Lisättyjen varojen perusteella laaditaan täydennysperukirja, jonka pesän ilmoittaja toimittaa Verohallinnolle myöhässä vasta 2 kuukauden kuluttua täydennysperukirjan laatimisesta. Koska täydennysperukirja on 30 päivää myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksun pesän ilmoittajalle.

Myöhästymismaksun tai veronkorotuksen maksaa yleensä kuolinpesän osakas. Maksun voi kuitenkin joutua maksamaan myös se, jonka täytyy antaa ilmoitus, vaikka hän ei olisikaan itse verovelvollinen.

Esimerkki: Perunkirjoitus on toimitettu 1.6. Perukirja pitäisi antaa Verohallintoon viimeistään 1.7. Pesän ilmoittaja on leski, jolla on velvollisuus antaa perukirja Verohallintoon. Leski ei ole itse verovelvollinen. Leski toimittaa perukirjan oma-aloitteisesti Verohallintoon 15.8. eli 60 päivän kuluessa perukirjan antamisen määräpäivästä. Verohallinto määrää leskelle myöhästymismaksun.