Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Perinnöstä luopuminen – näin se vaikuttaa omaisuuden verotukseen

Perintöä ei tarvitse ottaa vastaan. Perillisenä voit luopua perinnöstä joko perinnönjättäjän elinaikana tai hänen kuolemansa jälkeen. Jos taas omaisuus siirtyy sinulle testamentilla, voit luopua perinnöstä vasta perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. 

Perinnöstä, testamentista tai vakuutuskorvauksesta voi luopua eri tavoin. Luopumisen tapa vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka omaisuutta verotetaan ja kenen täytyy maksaa vero.

Jos luovut perinnöstä ennen kuin olet ottanut perinnön vastaan, sinulle ei tule maksettavaksi perintöveroa. Perintöveron maksavat ne, jotka saavat perinnön sijastasi.

Perintöverovelvollisuus voi siirtyä sinulta suoraan eteenpäin vain silloin, kun et vielä ole käyttänyt mitään kuolinpesään liittyviä omistajan oikeuksia.

Et ole esimerkiksi 

 • jakanut pesän omaisuutta
 • perinyt pesän saatavia
 • myynyt pesän omaisuutta
 • antanut valtakirjaa pesän omaisuuden myyntiin
 • tehnyt lakiosailmoitusta
 • nostanut testamentin moitekannetta 
 • ottanut vastaan omaisuutta edes osittain
 • ottanut vastaan rahaa tai muuta omaisuutta vastikkeeksi luopumisesta.

Huomaa, että voit kuitenkin osallistua perunkirjoitukseen

Luopumiseen ei saa sisältyä mitään ehtoja eikä luopumisen yhteydessä saa vaikuttaa siihen, kenelle perintöosuus menee. Luopujan osuus menee niille, joilla olisi ollut oikeus perintöön silloin, jos luopuja olisi kuollut ennen perinnönjättäjää.

Jos otat perinnön vastaan ja annat perintöön kuuluvaa omaisuutta vasta sen jälkeen eteenpäin, kyse ei ole perinnöstä luopumisesta vaan lahjasta. Tällaisessa tilanteessa

 1. maksat ensin perintöveron koko perintöosuudestasi
 2. lahjoituksen saaja maksaa omaisuudesta lahjaveroa.

Omaisuudesta menee sekä perintövero että lahjavero myös silloin, jos olet ennen luovutusta käyttänyt mitä tahansa kuolinpesään liittyviä omistajan oikeuksia eli toimit esimerkiksi näin:

 • Luovut perinnöstä vain osittain. 
 • Luovut perimäsi omaisuuden omistusoikeudesta mutta pidät hallintaoikeuden itselläsi.
 • Rajoitat saajan oikeuksia.
 • Otat vastaan rahaa tai muuta omaisuutta vastikkeeksi luovuttamastasi perintöosuudesta.

Huomaa, että voit kuitenkin osallistua perunkirjoitukseen.

Kun testamentinsaajana olet saanut tiedon siitä, mitä oikeuksia testamentti antaa sinulle perinnönjättäjän omaisuuteen, voit päättää, otatko omaisuuden vastaan osittain tai kokonaan. 

Testamentilla määrätystä omaisuudesta voit siis luopua myös osittain:

 • Voit ottaa vastaan vain osan sinulle testamentatusta omaisuudesta. Silloin maksat perintöveroa vain siitä osuudesta, jonka otat vastaan.
 • Voit ottaa vastaan vain hallintaoikeuden omistusoikeuden sijaan. Silloin sinulle ei tule maksettavaksi lainkaan perintöveroa.

Huomaa, että testamentista ei voi kaikissa tilanteissa luopua osittain. Lisätietoa saat syventävästä vero-ohjeesta Luopumiset perintö- ja lahjaverotuksessa, luvusta 3.4.

Jos voit saada yhden tai useamman henkivakuutuskorvauksen kuoleman perusteella, voit luopua niistä kaikista tai vain osasta samalla tavalla kuin perinnöstä. 

Voit luopua hallintaoikeudesta milloin tahansa esimerkiksi erillisellä ilmoituksella tai omaisuuden myynnin yhteydessä,

 • jos olet leski ja olet perukirjassa ilmoittanut pitäväsi hallintaoikeuden asuntoon
 • jos olet saanut hallintaoikeuden testamentilla.

Lue lisää sivulta Hallintaoikeus perintöverotuksessa

Miten perinnöstä luovutaan?

Perinnöstä pitää luopua kirjallisesti. Voit tehdä luopumisesta erillisen asiakirjan tai antaa ilmoituksen perukirjassa. Muista allekirjoittaa luopumisilmoitus.

Jos luovut testamentista osittain, perukirjan liitteenä täytyy toimittaa vapaamuotoinen selvitys siitä, mistä varoista tarkalleen luovut.

Myös todistajien on suositeltavaa allekirjoittaa asiakirja, mutta se ei ole välttämätöntä.

Jos luovut perinnöstä ennakkoon perinnönjättäjän eläessä 

 • voit hyväksyä testamentin, jonka perinnönjättäjä on tehnyt toisen henkilön hyväksi
 • voit toimittaa perinnönjättäjälle kirjallisen ilmoituksen, jossa kerrot luopuvasi perinnöstä.
Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2023