Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen, hakemus (3626)

Tällä lomakkeella haetaan lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen Verohallinnolle.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, ellei Verohallinto ole myöntänyt lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Perukirja on annettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta, ellei Verohallinto ole myöntänyt perukirjan antamiselle lisäaikaa.

Hae lisäaikaa OmaVerossa

Myös yritys voi hakea lisäaikaa OmaVerossa.

Vaihtoehtoisesti voit hakea lisäaikaa lomakkeella 3626. Käytä lomaketta kansilehtenä, vaikka hakisit lisäaikaa vapaamuotoisella asiakirjalla. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Lähetä lomake osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO