Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen, hakemus (3626)

Tällä lomakkeella haetaan lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen Verohallinnolle.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, ellei Verohallinto ole myöntänyt lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Perukirja on annettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta, ellei Verohallinto ole myöntänyt perukirjan antamiselle lisäaikaa.

Yksityishenkilönä voit hakea lisäaikaa OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Jos olet esimerkiksi pankin, lakitoimiston tai oikeusaputoimiston edustaja ja hoidat kuolinpesän asioita, voit hakea lisäaikaa Verohallinnon asiointipalvelussa.

Siirry Verohallinnon asiointipalveluun

Vaihtoehtoisesti voit hakea lisäaikaa lomakkeella 3626. Käytä lomaketta kansilehtenä, vaikka hakisit lisäaikaa vapaamuotoisella asiakirjalla. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Lähetä lomake osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2021