Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen, hakemus (3626)

Tällä lomakkeella haetaan lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen Verohallinnolle.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, ellei Verohallinto ole myöntänyt lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Perukirja on annettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta, ellei Verohallinto ole myöntänyt perukirjan antamiselle lisäaikaa.

Voit hakea lisäaikaa OmaVerossa.

Yksityishenkilö: Valitse tunnistautumisen jälkeen kohdasta Omat veroasiat linkki Hoida omia veroasioita.

Jos olet esimerkiksi pankin, lakitoimiston tai oikeusaputoimiston edustaja ja hoidat kuolinpesän asioita: Valitse tunnistautumisen jälkeen kohdasta Rajoitettu tietojen ilmoittaminen ja pyytäminen linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti.

Siirry OmaVeroon

Vaihtoehtoisesti voit hakea lisäaikaa lomakkeella 3626. Käytä lomaketta kansilehtenä, vaikka hakisit lisäaikaa vapaamuotoisella asiakirjalla. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Lähetä lomake osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023