Metsänomistaja

Kirjaa aina metsätalouden tulot ja menot muistiinpanoihin.