Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Autoveroilmoituksen peruuttaminen

Verovelvollinen voi peruuttaa autoveroilmoituksen, jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity tai otettu verolliseen käyttöön. Autoveroilmoituksen voi peruuttaa myös se, joka osoittaa hankkineensa omistusoikeuden sellaiseen ajoneuvoon, jota ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön.

Peruuttaminen pitää tehdä 1 vuoden kuluessa veron eräpäivästä. Veroilmoituksen voi peruuttaa myös ennen kuin verotuspäätös on tehty. 

Verohallinto voi peruuttaa veroilmoituksen omasta aloitteestaan, jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön 1 vuoden kuluessa veron eräpäivästä. Verohallinto voi peruuttaa veroilmoituksen aikaisintaan, kun eräpäivästä on kulunut vuosi.

Miten peruutan veroilmoituksen?

Autoveroilmoituksen peruuttamista varten ei ole lomaketta. Jos olet henkilöasiakas, voit peruuttaa veroilmoituksesi joko OmaVerossa tai vapaamuotoisesti paperilla.

Jos edustat yhteisöä tai yhteisetuutta, peruuta veroilmoitus OmaVerossa. Voit tehdä peruuttamisen paperilla vain erityisestä syystä.

Jos voit osoittaa hankkineesi omistusoikeuden ajoneuvoon, jota ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön, voit peruuttaa veroilmoituksen vain vapaamuotoisesti paperisena. Liitä tällöin peruutukseen kauppakirja tai muu luotettava selvitys omistusoikeudesta.

Peruuta autoveroilmoitus OmaVerossa

Saat OmaVerosta vahvistusilmoituksen, kun olet lähettänyt ilmoituksen. Voit tarkastella lähettämiäsi tietoja OmaVerossa.

Saat päätöksen OmaVeroon

Verohallinto antaa päätöksen veroilmoituksen peruuttamisesta. Jos verotus on jo toimitettu ennen kuin veroilmoitus peruutetaan, Verohallinto peruuttaa verotuksen ja rekisteröintiä varten annetun luvan.

Saat päätöksen peruutuksesta OmaVeroon. Päätös tulee myös postitse kotiin, jos et ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Muutoksenhakuaika veroilmoituksen peruuttamista koskevaan päätökseen on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Milloin veroilmoituksen peruuttaminen ei ole mahdollista?

Autoveroilmoituksen peruuttaminen ei ole mahdollista, jos ajoneuvo on rekisteröity tai otettu verolliseen käyttöön Suomessa. Tällöin peruuttamisen edellytykset eivät täyty.

Verovelvollisella on kuitenkin mahdollisuus vaatia verotusta ajoneuvon käyttöajan perusteella, jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity. Lue lisää ajoneuvon käyttöajan perusteella määrättävästä verosta.

Ajoneuvon omistaja voi myös hakea autoveron vientipalautusta, jos ajoneuvo on rekisteröity. Lue lisää autoveron vientipalautuksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.3.2024