Veronumero

Veronumero on pakollinen kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä. Veronumeron saat verotoimistosta. Jos sinulla on jo veronumero, pyydä, että se merkitään veronumerorekisteriin.

Rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä täytyy olla näkyvissä kuvallinen henkilötunniste. Kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava kuvallisessa tunnisteessa myös veronumerorekisteriin merkitty veronumero.

Veronumeron saa Verohallinnosta

Suomalaiset rakennusalan työntekijät

Henkilöasiakkaat ovat saaneet veronumeron verokortin yhteydessä. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron ennakkoverolipulla. Jos sinulla ei ole veronumeroa tai se on kadonnut, saat sen mistä tahansa verotoimistosta.

Veronumerorekisteriin merkitseminen

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Työntekijä tai ammatinharjoittaja: voit itse pyytää merkitsemistä julkiseen rekisteriin soittamalla veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä.

Ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät

Hae henkilötunnus ja veronumero verotoimistosta. Voit täyttää jo valmiiksi verotoimistoa varten rekisteröinti-ilmoituslomakkeen (6150).

Ota mukaan verotoimistoon asiakirjoja, joista sinut voidaan tunnistaa sekä tutkia rekisteröinnin edellytykset. Tarvittavat asiakirjat riippuvat siitä, mistä maasta tulet Suomeen.

Olet EU-jäsenvaltion kansalainen tai ETA-maan kansalainen

Ota mukaan:

  • voimassa oleva passi tai Schengen alueen virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta henkilö on vaikeuksitta tunnistettavissa.
  • jos maahantulosta on jo kulunut kolme kuukautta, mukana on oltava myös poliisin antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä. Lisätietoa rekisteröinnistä Poliisin sivuilta: www.poliisi.fi.
  • työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Suomessa tehtävästä työstä.

Olet muun kuin EU-jäsenvaltion kansalainen tai ETA-maan kansalainen

Ota mukaan:

  • voimassa oleva passi, jonka kuvasta henkilö voidaan vaikeuksitta tunnistaa.
  • voimassa oleva työntekijän oleskelulupa.
  • työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Suomessa tehtävästä työstä.

Muun kuin EU-jäsenvaltion tai ETA-maan kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa rakennustyössä ilman oleskelulupaa siinä tapauksessa, että hän tulee suorittamaan Suomeen toisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen yrityksen vakituisena työntekijänä tilapäistä alihankintatyötä, ja hänellä on mainitussa valtiossa oleskeluun ja työntekoon oikeuttavat luvat, jotka ovat voimassa työn päätyttyä Suomessa. Työskentely voi kestää korkeintaan kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana.

Verohallinto voi antaa henkilötunnuksen ulkomaalaisille oleskeluajan kestosta riippumatta. Sillä ei ole merkitystä, onko oleskelu Suomessa tilapäistä vai pysyvää. Henkilötunnuksen saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia.

Katso verotoimistot (toimipisteet), joissa annetaan henkilötunnuksia ulkomaalaisille

Ahvenanmaan verotoimisto: Maarianhamina 
Länsi-Suomen verotoimisto: Kokkola, Närpiö, Pietarsaari, Seinäjoki, Vaasa, Ylivieska
Kaakkois-Suomen verotoimisto: Imatra, Lappeenranta, Kotka, Kouvola, Lahti, Savonlinna
Itä-Suomen verotoimisto: Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Varkaus, Iisalmi
Pohjois-Suomen verotoimisto: Raahe, Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kemi, Kuusamo, Oulu
Sisä-Suomen verotoimisto: Tampere, Hämeenlinna
Pääkaupunkiseudun verotoimisto:  Helsinki (Aleksanterinkatu 9)
Uudenmaan verotoimisto: Järvenpää, Lohja, Porvoo
Lounais-Suomen verotoimisto: Salo, Turku, Rauma, Pori

Verotoimistojen yhteystiedot

Jäätkö Suomeen vakituisesti?

Jos jäät Suomeen vuotta pidemmäksi ajaksi, maistraatti selvittää kotikunnan saamisen edellytykset ja ratkaisee, merkitäänkö sinulle myös kotikunta väestötietojärjestelmään. (www.maistraatti.fi)

Lisätietoa verotuksesta sekä muun muassa verokortin hankinnasta

Työnantaja voi tilata työntekijöidensä veronumerot Verohallinnosta

Veronumerot useammalle työntekijälle

Työnantaja voi hakea työntekijöilleen veronumerot keskitetysti toimittamalla verotoimistoon työntekijöiden henkilötunnukset. Verohallinto lähettää veronumerot työnantajalle. Samalla työnantaja pyytää, että työntekijät merkitään rakennusalan veronumerorekisteriin.

Veronumeropyynnön voi lähettää Verohallintoon myös silloin, kun työnantajalla on jo veronumerot mutta hän haluaa, että työntekijät merkitään veronumerorekisteriin.

Ohjeet ja tietuekuvaus: työnantajan veronumeropyynnöt.

Työmaalle tulee töihin yli 5 ulkomaalaista henkilöä, jotka tarvitsevat rekisteröitymistä

Ota yhteyttä Verohallintoon, jos työmaalle tulee työskentelemään yli 5 ulkomaalaista henkilöä, jotka tarvitsevat henkilötunnusta, verokorttia tai/ja veronumeroa. Näin voimme sopia toimintatavasta asian hoitamisen suhteen.

Saat kuittauksen lähetetystä lomakkeesta. Verohallinto ottaa sinuun yhteyttä 2 työpäivän kuluessa.

Myös opiskelijat ja opettajat tarvitsevat veronumeron rakennustyömaalla

Rakennusalan opiskelijoilla ja opettajilla tulee olla veronumero, jos he liikkuvat työmaalla. Veronumero voi olla merkitty esimerkiksi oppilaitoksen korttiin, joka toimii siis samalla tunnistekorttina.

Oppilaitos voi hakea veronumeron opiskelijoille ja pyytää lisäämään heidät julkiseen veronumerorekisteriin

Oppilaitos voi tehdä listan opiskelijoista, jotka tarvitsevat veronumeroa ja samalla pyytää heidän lisäämistään julkiseen veronumerorekisteriin. Listassa täytyy olla jokaisen veronumeroa hakevan opiskelijan nimi, henkilötunnus ja oppilaan allekirjoitus.

Asiakirjasta täytyy myös käydä ilmi, kuka oppilaitoksen työntekijöistä on valtuutettu hakemaan oppilaiden veronumeroita ja veronumerorekisterimerkintöjä opiskelijoiden puolesta, jotta veronumerotiedot voidaan lähettää hänelle osoitettuna oppilaitokseen.

Veronumerosta tiedotetaan myös viroksi, puolaksi ja venäjäksi:

 

Veronumerorekisteri

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot voidaan merkitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Katso myösSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2016