Välismaine ettevõte Soomes (Ulkomainen yritys Suomessa)

Käesolevas peatükis käsitletakse välismaise ettevõtte maksustamisega seotud kohustusi siis, kui ettevõttel on tegevusalasid või omandit Soomes. Välismaise ettevõtte kohustusi mõjutab millisel tegevusalal ettevõte tegeleb, millist omandit Soomes omab ning kas ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht. Käibemaksustamise ja tulumaksustamise puhul võib püsiv tegevuskoht tekkida mõnevõrra erinevatel alustel.

Soome Vabariigi ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Ebaselgetes olukordades lähtutakse teksti originaalsest versioonist.

Tegevuse alustamine, tegevuse muutmine ja tegevuse lõpetamine

Ettevõtlustegevuse alustamisest, ettevõtlustegevuses toimuvatest muudatustest ning tegevuse lõpetamisest teavitatakse Y-blankettidel. Teave ettevõtlustegevusest esitatakse samadel blankettidel nii Soome maksuametile (Verohallinto) kui ka patendi- ja registriametile (Patentti- ja rekisterihallitus). Maksuamet otsustab esitatud andmete põhjal muuhulgas selle, millistesse maksuameti registritesse ettevõte kantakse ning kas ettevõttel tekib Soomes püsiv tegevuskoht käibemaksustamisel või tulumaksustamisel.

Tulumaksu tasumine Soomes

Välismaise ettevõtte kohustus tasuda ettevõtlusest saadud tulult tulumaksu sõltub sellest, kas ettevõttel tekib Soomes püsiv tegevuskoht või mitte. Osade tulude puhul on ettevõte siiski kohustatud tasuma tulumaksu Soomele ka juhul, kui püsivat tegevuskohta ei teki. Sellisteks tuludeks on näiteks kinnisvara rentimisest ja müügist saadav tulu.

Käibemaksukohustus

Käibemaksustatavat äritegevust teostav välismaine ettevõte peab registreerima end käibemaksukohustuslaste registrisse, kui ettevõttel on Soomes käibemaksustamisel arvestatav püsiv tegevuskoht. Lisaks sellele tuleb välismaisel ettevõttel teatud juhtudel registreeruda käibemaksukohuslaseks ka juhul, kui püsivat tegevuskohta ei teki. Registris tuleb end arvele võtta näiteks siis, kui välismaine ettevõte müüb Soomes kaupa või teenuseid eraisikutele.

Välismaine ettevõte võib soovi korral registreeruda käibemaksukohuslaseks Soomes praktiseeritava müügi puhul ka siis, kui ettevõte ei ole kohustatud end registreerima.

Tööandja kohustused

Välismaine ettevõte on alati kohustatud esitama Soome maksudeklaratsiooni selliste palkade kohta, mida on makstud Soomes maksukohustuslasest töötajale.

Kui välismaisel ettevõttel tekib Soomes püsiv tegevuskoht või juhul kui ettevõte on vabatahtlikult registreerinud end Soome tööandjate registris, on ettevõttel samad tööandja kohustused kui soomlasest ettevõttel.