Scam messages have been sent in the Finnish Tax Administration’s name. Read more about scams

Äritegevuse alustamine Soomes

See juhend on mõeldud piiratud maksukohustuslasest ettevõttele, kes alustab äritegevust Soomes. Selleks tuleb ettevõte asutamisavalduse alusel Soomes registreerida.

1.1.2021 jõustunud tulumaksuseaduse kohaselt peetakse välisriigis asutatud või registreeritud ettevõtet Soomes üldise maksukohustuse alla kuuluvaks, kui selle tegelik juhtimiskoht asub Soomes. Lugege lisa tegeliku juhtimiskoha ja üldise maksukohustusega välisriigi ettevõtte maksukohustuste kohta.

Kui olete asutamas Soomes uut ettevõtet ja te ei registreeri olemasolevat välisriigi ettevõtet Soomes, vt juhendit ettevõtte asutamise kohta Soomes.

Kui toote äritegevuse Soome

1

VALIGE ÕIGE ASUTAMISAVALDUS

Valige asutamisavaldus ettevõtlusvormi alusel. Vastavad vormid leiate teenuses ytj.fi.

  • Y1 + lisavorm 6204: äriühingud
  • Y2 + lisavorm 6204: ühingud
  • Y3 + lisavorm 6206: füüsilisest isikust ettevõtjad

Esitage kindlasti ka vajalikud lisad, näiteks ettevõtte asukohariigist saadud äriregistri väljavõte ja koopia töövõtulepingust või tööjõu rendilepingust.

2

SELLE HINDAMINE, KAS ETTEVÕTTEL TEKIB SOOMES PÜSITEGEVUSKOHT

Võite hinnata maksuameti rakenduse abil (inglise keeles), kas teie ettevõttel tekib Soomes püsiv tegevuskoht. Püsiv tegevuskoht mõjutab teie maksukohustusi Soomes.

Maksuamet määrab asutamisavalduses ja selle lisades esitatud andmete põhjal, kas ettevõttel tekib Soomes püsiv tegevuskoht. Registreerimisfaasis püsiva tegevuskoha kohta veel siduvat otsust ei tehta. Otsus püsiva tegevuskoha kohta esitatakse hiljem koos ettevõtte esimese aasta järel koostatava maksuotsusega. Lugege lisa püsiva tegevuskoha määratlemise kohta

Kui vajate siduvat otsust selle kohta, kas ettevõttel tekib Soomes püsiv tegevuskoht, võite küsida vastavat eelotsust (inglise keeles). Eelotsuse väljastamine on tasuline.

3

REGISTREERIGE ETTEVÕTE VAJALIKES REGISTRITES

Võite registreerida ettevõtte maksuameti registrites asutamisavalduse alusel. Maksuamet haldab järgmisi registreid:

  • ettemaksuregister (ettemaksuregistrissekuulumine mõjutab avansimaksude kogumist maksuaasta jooksul);
  • käibemaksukohustuslaste register (maksumaksjatele, kes on kohustatud tasuma käibemaksu);
  • tööandjate register.
4

ESITAGE AVALDUS JA SAATE JUHISED

Kui olete asutamisavalduse ära esitanud, saadab maksuamet teile kirja, milles selgitatakse ettevõtte registreerimisi. Kirjas antakse ka hinnang sellele, kas ettevõttel tekib Soomes püsiv tegevuskoht, ja esitatakse juhised edasiseks tegevuseks.

Kui ettevõte on kantud maksuameti registritesse, olete kohustatud esitama deklaratsioone ning tasuma makse ja tegema muid makseid.

Page last updated 6/4/2021