Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Ettevõtte tööandja kohustused

Kui välisriigi ettevõte maksab palka töötajale, kes töötab Soomes, võib ettevõttel olla kohustus teha Soomes nii maksustamise kui ka sotsiaalkaitsega seotud toiminguid.

Selliseid tööandja kohustusi mõjutab see, kas ettevõttel on Soomes tulumaksustamisel arvestatav püsiv tegevuskoht.

Mida tähendab püsiv tegevuskoht tulumaksustamisel?

See juhend on mõeldud piiratud maksukohustusega välisriigi ettevõttele. 1.1.2021 jõustunud tulumaksuseaduse kohaselt peetakse välisriigis asutatud või registreeritud ettevõtet Soomes üldise maksukohustuse alla kuuluvaks, kui selle tegelik juhtimiskoht asub Soomes. Lugege lisa tegeliku juhtimiskoha ja üldise maksukohustusega välisriigi ettevõtte tööandja kohustuste kohta.

Ettevõttel ei ole Soomes püsivat tegevuskohta

Kui välisriigi ettevõttel pole Soomes tulumaksustamise alla kuuluvat püsivat tegevuskohta, siis ei pea ta end tööandjaregistris registreerima. Ettevõte peab siiski järgnevalt nimetatud juhtudel esitama tuluregistrile palgaandmete deklaratsiooni.

 1. Ettevõte maksab palka töötajale, kes töötab Soomes ja vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • on kindlustatud Soomes;
  • elab Soomes üle kuue kuu;
  • on piiratud maksukohustusega renditöötaja, kelle palka saab Soomes maksustada töötaja elukohariigi ja Soome vahel sõlmitud maksulepingu alusel.
 2. Ettevõte maksab palka töötajale, kes töötab välismaal, kuid on kindlustatud Soomes.

Kui välisriigi ettevõttel ei ole Soomes püsivat tegevuskohta, ei pea ettevõte avansimakse kinni pidama, kui ettevõtte töötaja elab Soomes üle kuue kuu. Töötaja maksab maksud ise avansimaksudena.

Välisriigi ettevõte võib end alati tööandjate registris registreerida vabatahtlikult. Sellisel juhul on ettevõttel samad tööandja kohustused kui ettevõttel, kellel on Soomes püsiv tegevuskoht.

Mis olukorras peab palgamaksja avansimaksud kinni pidama?

Kui tööandja siiski peab töötaja palgast avansimaksud kinni, peab ta need ka deklareerima.

Kui palka maksab Soomes nn asendusmaksja, peab palgast avansimaksud kinni pidama asendusmaksja. Sellisel juhul ei määra maksuamet töötajale avansimakse.

Palkade ja tööandja maksete deklareerimine (inglise keeles).

Ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht

Kui välisriigi ettevõttel on Soomes tulumaksustamisel arvestatav püsiv tegevuskoht , toimige nii:

1

REGISTREERIGE ETTEVÕTE TÖÖANDJATE REGISTRIS

Ettevõte peab end registreerima maksuameti tööandjate registris, kui ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht ja ta maksab Soomes püsivalt palka

 1. püsivalt kahele või enamale palgasaajale;
 2. samal ajal vähemalt kuuele palgasaajale, kuid nende töösuhted on ajutised ja mõeldud lühiajalisena.

Kui ettevõttel ei ole veel Soome registrikoodi, registreerige ettevõte tööandjate registris asutamisavaldusega Y1, Y2 või Y3.

Kui ettevõttel juba on Soome registrikood, registreerige ettevõte tööandjate registris teenuse OmaVero kaudu või muutmisavaldusega Y4, Y5 või Y6.

Registreeruge tööandjate registris OmaVero kaudu (inglise keeles)

Küsige Y-blankett YTJ-teenusest (inglise keeles)

2

PIDAGE KINNI AVANSIMAKSUD

Pidage palkadelt kinni avansimaksud vastavalt maksukaardi või tuluallikamaksukaardi andmetele. Arvutage maksud rahapalga ja boonustasude ühissummalt.

Avansimakse tuleb maksuametile tasuda omal algatusel iga kuu.

Deklareerige palgaandmed vastava deklaratsiooniga iga tulusaaja kohta eraldi tuluregistris (inglise keeles). Deklareerige andmed viie päeva jooksul pärast väljamakse tegemist. Maksepäev on palgapäev, millal saaja saab makset kasutada. Tasuge tööandja maksed teenuses OmaVero. Maksetähtpäev on kuu 12. päev.

Palkade ja tööandja maksete deklareerimine (inglise keeles)

Iseseisvalt tasutavate maksude maksmine

3

TASUGE TÖÖANDJA HAIGUSKINDLUSTUSMAKSE

Tasuge palga alusel tööandja haiguskindlustusmakse, kui töötajal ei ole lähetatud töötaja tõendit A1 (E 101).

Tööandja haiguskindlustusmakseid tuleb maksuametile tasuda iseseisvalt iga kuu.

Palkade ja tööandja maksete deklareerimine (inglise keeles)

Iseseisvalt tasutavate maksude maksmine (inglise keeles)

Sotsiaalkindlustusega seotud kohustused

Tööandja peab hoolitsema sotsiaalkindlustusega seotud kohustuste eest vastavalt sellele, kas töötajal on lähetatud töötaja tõend.

Töötajal on tõend A1 (E 101) või muu lähetatud töötaja tõend

Kui töötajal on tõend A1 (E 101), ei pea tööandja tõendi kehtivusajal Soomes mingeid sotsiaalkindlustusega seotud makse tasuma. Tõend näitab, et töötaja on endiselt kindlustatud kodukohariigis.

Kodukohariigi sotsiaalkaitseametnikud saavad anda töötajale tõendi A1 (E 101) juhul, kui

 • välisriigi ettevõte on lähetanud töötaja Soome;
 • ettevõtte asukoht asub Euroopa Liidus või Islandil, Norras, Liechtensteinis või Šveitsis.

Töötajal ei ole lähetatud töötaja tõendit

Kui töötaja ei ole kindlustatud kodukohariigis, peab tööandja sõlmima talle pensionikindlustuse Soome pensionikindlustusasutuses.

Tööandja maksab pensioniasutusele kindlustusmakseid. Kindlustusmakse on ligikaudu 20% palgast. Makse sisaldab töötaja enda makseosa, mille tööandja peab iga palgamaksmise korral kinni töötaja palgast. Ka välisriigi tööandja peab üldjuhul tagama Soomes töötavatele töötajatele pensionikindlustuse, mis vastab töötaja pensioniseaduse (TyEL) tingimustele.

Lisateavet saab pensionikeskusest (Eläketurvakeskus) (inglise keeles)

Lisaks pensionikindlustusele võib tööandjal olla vaja sõlmida

 • õnnetusjuhtumikindlustus;
 • töötuskindlustus;
 • kollektiivne elukindlustus.

Lisateavet saab

Millised on kohustuste täitmata jätmise tagajärjed?

Makstud palgad ja kinnipeetud maksud tuleb deklareerida tuluregistris. Kui teatate andmed hilinenult, tuleb maksta hilinemistasu. Kui te ei teata maksustamisega seotud andmeid üldse, määratakse maksu- või hooletustrahv.

Kui tööandja ei ole makse töötaja palgast kinni pidanud, võib maksuamet määrata need tööandjale tasumiseks. Tegemata jätmiste tõttu võib maksuamet ettevõtte ka ettemaksuregistrist kustutada.

Page last updated 6/4/2021