Scam messages have been sent in the Finnish Tax Administration’s name. Read more about scams

Töötasu tulluallikamaks

Välisriigi ettevõte peab tasuma Soomes makse Soomes saadud tuludelt. Tuluallikamaksu peab kinni tulu maksja. Maksumäära mõjutab Soome ja välisriigi ettevõtte asukohariigi vahel sõlmitud maksuleping. Kui tuluallikamaksu on kinni peetud liiga palju, võib välisriigi ettevõte taotleda tuluallikamaksu tagastamist maksuametilt või teatud olukordades tulu maksjalt.

Töötasu väljamaksja peab välisriigi ettevõttele makstavalt töötasult kinni pidama tuluallikamaksu. Tuluallikamaks on 13%, kui töötasu saaja on aktsiaseltsi või füüsilisest isikust ettevõtjaga võrdsustatav ettevõte, ja 35%, kui töötasu saab füüsilisest isikust ettevõtja.

Millal tuleb töötasult maksta tuluallikamaksu?

Soomel ei ole üldjuhul õigust maksustada välisriigi ettevõtte Soomes saadud tööhüvitist, kui ettevõttel ei teki Soomes püsivat tegevuskohta. Töö tellija võib tööhüvitiselt tuluallikamaksu kinni pidada, kui välisriigi ettevõte ei ole kantud ettemaksuregistrisse ja ettevõte ei ole esitanud töö tellijale 0% tuluallikamaksukaarti.

Kui välisriigi ettevõttel ei moodustu Soomes püsivat tegevuskohta ja ettevõttele makstud töötasust on kinni peetud tuluallikamaks, võib ettevõte taotleda maksu tagastamist.

Kui välisriigi ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht, peab ettevõte pidama välisriigi ettevõttele makstavalt tööhüvitiselt kinni tuluallikamaksu, kui töö on tehtud Soomes. Sama puudutab Soome ettevõtet, kes maksab tööhüvitist välisriigi ettevõttele töö eest, mis on tehtud Soomes. Lugege lisa Töö tegemine välisriigi ettevõtte poolt (inglise keeles).

Kuidas saada tuluallikamaksukaart?

Tuluallikamaksukaart väljastatakse kindlaks tähtajaks teatud tellimuse jaoks. Nullprotsendiga tuluallikamaksukaardi väljastamine eeldab, et välisriigi ettevõttel ei teki Soomes püsivat tegevuskohta ning Soomel ja välisriigi ettevõtte asukohariigil on kehtiv maksuleping. Välisriigi ettevõte saab taotleda tuluallikamaksukaarti vormi 6202 abil (inglise keeles). Välisriigi ettevõtte tuluallikamaksukaardi avaldus.

Taotlusele tuleb lisada:

  • välisriigi äriregistri väljavõte või vastav dokument;
  • tööhüvitise maksjaga sõlmitud lepingu koopia.

Saatke avaldus vormil nimetatud aadressil või viige see ise mistahes maksuameti büroosse.

Tuluallikamaksukaarti tuleb taotleda eraldi igale töövõtule. Kui töövõtte on mitu, tuleks ettevõte registreerida ettemaksuregistrisse.

Ettevõttel on soovituslik registreeruda ettemaksuregistrisse enne töö alustamist või hiljemalt enne arveldamise alustamist Soomes. Kui tööhüvitis makstakse enne, kui ettevõte on kantud ettemaksuregistrisse või ettevõttele on antud tuluallikamaksukaart, peab tööhüvitise maksja pidama makselt kinni tuluallikamaksu.

Lugege lisa ettemaksuregistrisse registreerumise kohta.

Tuluallikamaks võidakse tagastada kahel moel

1. Soomes asuv maksu kinni pidanud ettevõte tagastab ise maksu välisriigi ettevõttele

Välisriigi ettevõte võib anda Soomes asuvale töö tellijale tagasiulatuvalt tuluallikamaksukaardi, mille maksuprotsent on 0%. Sellisel juhul võib töö tellija varem kinnipeetud tuluallikamaksu tagastada. Tuluallikamaks tuleb tagastada samal aastal, millal tööhüvitis maksti. Tagastamiseks peab töö tellija esitama parandustega deklaratsioonid.

Tööandjamaksete deklareerimine ja parandamine on 2019. aastal muutunud.

  • Kui tuluallikamaks on tagastatud 2018. aastal, peab töö tellija esitama parandatud deklaratsioonid tööandja maksete kohta nende kuude osas, mille suhtes on ta tuluallikamaksu üleliia kinni pidanud.
  • Andmed 1.1.2019 või pärast seda tehtud maksete kohta tuleb parandada tuluregistris (inglise keeles). Kui maksu ei saa tagastada samal aastal, millal tööhüvitis maksti, peab välisriigi ettevõte ise maksuametilt maksu tagasi küsima.

Tuluallikamaksu ei tagastata näiteks selle alusel, et ettevõte on hiljem kantud ettemaksuregistrisse.

2. Välisriigi ettevõte taotleb maksu tagasi maksuametilt

Välisriigi ettevõte võib taotleda maksu tagastamist maksuametilt.

Avaldusele tuleb lisada tööhüvitise maksja antud tõend makstud ja kinnipeetud maksu kohta. Kui välisriigi ettevõte taotleb tagastamist tööhüvitise maksmise aastal, tuleb avaldusele lisada väljamakse tegija esitatud kinnitus selle kohta, et ta ei ole tuluallikamaksu välisriigi ettevõttele tagastanud. Avaldusele tuleb alati lisada ka

  • asukohariigi ametiasutuse väljastatud väljavõte, mis vastab Soome äriregistri väljavõttele;
  • võimalik tööhüvitist puudutav tellimis- või töövõtuleping.

Kinnipeetud tuluallikamaksu ei saa alati tagastada

Kinnipeetud tuluallikamaksu ei saa tagastada, kui Soomel on õigus ettevõtte tulu maksustada. Soome maksuamet võib maksustada tulusid, kui ettevõttel on näiteks Soomes püsiv tegevuskoht. Sellisel juhul peab ettevõte esitama Soomes maksudeklaratsiooni ja kinnipeetud tuluallikamaksu arvestatakse Soomes tehtaval tulumaksustamisel. Maksudeklaratsioonile tuleb lisada tööhüvitise maksjalt saadud tõend kinnipeetud tuluallikamaksu kohta.

Page last updated 6/4/2021