Fraudulent text messages about tax refunds are in circulation. Read more about scam messages

Välisriigi ettevõttel on aeg esitada Soomes maksudeklaratsioon

Välisriigi ettevõte peab esitama Soome maksuametile maksudeklaratsiooni või selgituse toimunud tegevuse kohta hiljemalt 2.5.2022, kui ettevõtte aruandeperiood lõppes 31.12.2021.

Kui ettevõte jätab maksudeklaratsiooni või selgituse esitamata, määratakse üldjuhulmaksutrahv ja ettevõte kustutatakse ettemaksuregistrist. Lisaks võib maksudeklaratsiooni või selgituste esitamata jätmine teatud juhtudel tuua kaasa selle, et maksuamet määrab maksustatava tulu summa ise. Kui ettevõte esitab maksudeklaratsiooni hilinenult, kuid enne ettevõtte maksustamise lõppemist, määratakse hilinemistasu.

Esitage maksudeklaratsioon elektrooniliselt

Maksudeklaratsiooni vorm 6U tuleb esitada elektrooniliselt. Selleks on mitu võimalust.

  • Esitage maksudeklaratsiooni andmed OmaVero teenuses (vero.fi/omavero).
  • Esitage maksudeklaratsioon finantsjuhtimise tarkvaras loodud failina teenuse Ilmoitin.fi kaudu.
  • Võite deklareerida andmeid ka otse läbi finantsjuhtimise tarkvara, kui sellel on maksuametiga vastav kasutajaliides.

Elektrooniliseks asjaajamiseks on vaja UID-koodi, mille abil saab elektroonilistesse asjaajamisteenustesse sisse logida. Lisaks läheb vaja Suomi.fi volitust, kui ajate ettevõtte nimel asju näiteks OmaVero teenuses.

Lugege lisa elektroonilise autoriseerimise kohta (inglise keeles)

Kõik selgitused tuleb esitada soome, rootsi või inglise keeles.

Lisateave

Maksudeklaratsioonide vormid soome keeles
Maksudeklaratsioonide vormid inglise keeles

Maksudeklaratsiooni võib esitada paberkandjal vaid väga mõjuval põhjusel, näiteks kui elektrooniline deklareerimine ei ole võimalik tehniliste probleemide tõttu.