Fraudulent messages are in circulation. Read more

Välisriigi renditööandja Soomes

Kui välisriigi renditööandja rendib enda teenistuses oleva töötaja Soomes asuvale ettevõttele, on välisriigi ettevõttel Soomes tööandja kohustusi. Tööandja kohustused on pisut erinevad, kui tegemist on välisriigi ettevõttega, kellel tekib Soomes tulumaksustamisel arvestatav püsiv tegevuskoht.

Mida tähendab tööjõu rentimine?

Tööjõu rentimiseks peetakse süsteemi, kus tööjõudu rendile andev ettevõte annab oma töötaja teise ettevõtte kasutusse. Rendile võttev ettevõte on renditöö tellija.

Töötajal on seega töösuhe välisriigi tööjõudu rendile andva ettevõttega. See ettevõte maksab ka töötaja palga. Tööd tehakse siiski Soomest pärit tellija juhtimise ja järelevalve all ning üldiselt ka tema objektidel ja tema töövahenditega.

Pange tähele: alltöövõtu puhul kuulub töö juhtimise ja järelevalve õigus ettevõttele, kes on välisriigi alltöövõtja. See ettevõte korraldab üldjuhul ka oma töötajatele töövahendid ja materjalid.

Töötaja peab end registreerima ühe kuu jooksul digi- ja rahvastikuandmete ametis või maksuametis

Renditöötaja peab maksma Soomes oma palgatuludelt makse esimesest tööpäevast alates, kui ta tuleb riigist, millega Soomel ei ole maksulepingut, või järgnevas loendis nimetatud riigist:

Bermuda, Kaimanisaared, Hispaania, Georgia, Guernsey, Island, Jersey, Kasahstan, Küpros, Läti, Leedu, Mani saar, Moldova, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Tadžikistan, Taani, Türgi, Turkmenistan, Valgevene või Eesti.

Neist riikidest tulev renditöötaja peab ühe kuu jooksul pärast töö alustamist registreerima end digi- ja rahvastikuandmete ametis või maksuametis, et saada Soome isikukood. Töötaja peab võtma ühendust maksuametiga, et saada maksukaart või ülekandeblanketid avansimaksude tasumiseks.

Renditööandja registreerumine ettemaksuregistris on töö tellija huvides.

Tööjõudu rendile andval ettevõttel on soovitatav registreeruda ettemaksuregistris. Ettevõte peaks end seal registreerima enne, kui töö tellija teeb talle esimese väljamakse. Kui tööjõudu rentiv ettevõte on kantud Soomes ettemaksuregistrisse, ei pea töö tellija pidama tööhüvitiselt kinni tuluallikamaksu (13%), mida ta maksab renditud tööjõu eest.

Ettemaksuregistri kohta saab lisateavet lehel Äritegevuse alustamine Soomes – välisriigi ettevõte

Renditööandja peab registreeruma tööandjate registris

Tööjõudu rendile andev ettevõte peab registreeruma Soomes tööandjate registris enne esimest palgamakset, kui ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht. Renditööandja võib Soomes vabatahtlikult tööandjate registris registreeruda juhul, kui tal Soomes püsivat tegevuskohta ei ole. Kui tööjõudu rentiv ettevõte on kantud Soome tööandjate registrisse, ei pea Soomes töötavad töötajad ise hoolitsema oma maksude tasumise eest ettemaksuna.

Kui ettevõte on kantud tööandjate registrisse, peab ettevõte pidama töötajatele makstavast palgast kinni avansimaksud ja tasuma need maksuametile. Ettemaksuna tasutav tulumaks või tuluallikamaks arvestatakse maha iga töötaja maksukaardi järgi. Kui välisriigi töötaja viibib Soomes kuni kuus kuud, saab ta maksubüroost allikamaksukaardi. Kui viibimine Soomes kestab üle kuue kuu, saab töötaja maksukaardi, mis on kalkuleeritud progressiivse maksustamise alusel.

Renditööandja peab esitama tuluregistrisse töö alustamise avalduse

Tööjõudu rentiv ettevõte peab esitama avalduse Soomes töötavate töötajate kohta hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast esimest palgamakset. Avaldus tuleb esitada iga töötaja kohta eraldi. Avaldus esitatakse tuluregistrile (inglise keeles). Lisateave andmete esitamise kohta tuluregistrisse rahvusvaheliste olukordade puhul (inglise keeles). Avaldus tuleb esitada selliste renditöötajate kohta, kes tulevad riigist, millega Soomel ei ole maksulepingut, või järgnevalt nimetatud riikidest:

Bermuda, Kaimanisaared, Hispaania, Georgia, Guernsey, Island, Jersey, Kasahstan, Küpros, Läti, Leedu, Mani saar, Moldova, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Tadžikistan, Taani, Türgi, Turkmenistan, Valgevene või Eesti.

Töö alustamise avaldus tuleb esitada ka juhul, kui välisriigi renditöötaja on registreeritud Soomes tööandjate registrisse.

Renditööandja peab hoolitsema töötajate sotsiaalkaitse eest

Kui välisriigi töötaja on kindlustatud Soomes, peab ta tasuma tööpensioni-, töötus- ja haiguskindlustusmakseid. Haiguskindlustusmakseid tuleb siiski tasuda vaid juhul, kui töötaja töötab Soomes üle nelja kuu. Kui töötajal on kodukohariigist saadud tõend A1/E101 või muu lähetatud töötaja tõend, ei ole ta Soomes kindlustatud, vaid kuulub kodukohariigi kindlustuskaitse alla.

Kui töötaja on Soomes kindlustatud, tuleb tööandjal hoolitseda kindlustuse võtmise eest ning maksta tööandja osa tööpensioni-, töötus- ja õnnetusjuhtumikindlustuse maksetest. Välisriigi renditööandjal võib lisaks olla kohustus maksta palga alusel tööandja haiguskindlustusmakseid.

Tööpensionikindlustuste kohta saab teavet Soome pensionikeskusest ja tööpensioniametitest. Õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustuse kohta saate teavet kindlustusettevõtetelt.

Renditööandja peab deklareerima palgad ja tööandja maksed

1.1.2019 või pärast seda makstud palkade ja kinni peetud avansimaksude kohta tuleb esitada tuluregistrile palgaandmete avaldus. Teatage andmed hiljemalt viie päeva jooksul pärast palga maksmist. Palgaandmete deklaratsioon tuleb esitada sõltumata sellest, kas ettevõte on kantud tööandjate registrisse.

Deklareerige kuu jooksul makstud tööandja haiguskindlustusmaksed tuluregistris tööandja eraldi deklaratsiooni alusel. Esitage tööandja avaldus hiljemalt palgamaksmise kuule järgneva kuu viiendal päeval.

Lisateave

Millised on kohustuste täitmata jätmise tagajärjed?

Maksuamet võib määrata renditööandjale või tema esindajale trahvi, kui renditöötajate kohta avaldust ei esitata või see esitatakse hilinenult.

Kui esitate palgaandmete deklaratsiooni või tööandja eraldi deklaratsiooni hilinenult, määrab maksuamet hilinemistrahvi. Kui te avalduse deklaratsioone üldse ei esita, tuleb maksuperioodi maksud prognoosida. Kui jätate deklareerimiskohustuse täitmata, võidakse määrata ka maksutrahv. Tegemata jätmiste tõttu võidakse ettevõte ettemaksuregistrist kustutada.

Lisateave välisriigi ettevõtte tööandja kohustuste kohta

Page last updated 6/4/2021