Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Luovutusvoitto käyttöomaisuudesta – liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli liikkeenharjoittajan tai ammatinharjoittajan yritystulosta on yleensä pääomatuloa se osuus, joka vastaa 20 %:n vuotuista tuottoa yrityksen edellisen vuoden nettovarallisuudelle. Pääomatuloa on kuitenkin aina vähintään määrä, joka vastaa elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoittoja. Jos jaettavassa yritystulossa on mukana myyntivoittoa käyttöomaisuuskiinteistöistä ja käyttöomaisuuteen kuuluvista arvopapereista, tämä osuus yritystulosta on siis aina pääomatuloa.

Käyttöomaisuuskiinteistöjen ja käyttöomaisuusarvopapereiden luovutusvoitolla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan, kun luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamatta oleva hankintameno. Jos voitosta on tehty jälleenhankintavaraus, varauksen osuutta ei oteta huomioon pääomatulon vähimmäismäärässä. Muun käyttöomaisuuden (esimerkiksi kaluston) luovutusvoitot eivät vaikuta pääomatulon määrään.

Esimerkki 1:
Elinkeinotoiminnan jaettava yritystulo on verovuonna 20 000 euroa. Edellisen vuoden elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on ollut 40 000 euroa. Verovuoden tuloksessa on mukana käyttöomaisuuskiinteistöstä saatu luovutusvoitto 30 000 euroa.
Nettovarallisuuden perusteella pääomatulon osuus olisi 20 % x 40 000 euroa eli 8 000 euroa. Tuloksessa mukana olevan luovutusvoiton vuoksi pääomatuloa on kuitenkin koko jaettava yritystulo eli 20 000 euroa.

Esimerkki 2:
Elinkeinotoiminnan jaettava yritystulo verovuonna on 30 000 euroa. Edellisen vuoden elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 50 000 euroa. Verovuoden tuloksessa on mukana käyttöomaisuusarvopapereista saatu luovutusvoitto 2 000 euroa.
Nettovarallisuuden perusteella pääomatulon osuus olisi 20 % x 50 000 euroa = 10 000 euroa eli enemmän kuin arvopapereiden luovutusvoitto. Jaettavasta yritystulosta pääomatuloa on 10 000 euroa ja ansiotuloa 20 000 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.1.2020