Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työtilan vuokra – työtilan kulut liikkeen- tai ammatinharjoittajan verotuksessa

Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja eli liikkeenharjoittaja tai ammatinharjoittaja ja sinulla on yritystoimintaa varten oma työtila, voit vähentää siitä aiheutuneet kulut yrityksen verotuksessa.

Ilmoita työtilan kulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa OmaVeron kohdassa: Muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut. Katso ohjeet ilmoittamiseen

Työtila voi olla 

  • oman kotisi yhteydessä oleva tila, jota käytät yritystoimintaan
  • vuokraamasi työhuone tai toimitila kodin ulkopuolella
  • kiinteistö tai osakeomistukseen perustuva tila, jonka olet ostanut yrityksen työtilaksi.

Lue ohjeet eri tapauksiin:

Jos yrityksesi elinkeinotoimintaa harjoitetaan oman asuntosi yhteydessä, et voi maksaa työtilasta vuokraa itsellesi. Sen sijaan voit vähentää verotuksessa joko työtilan todelliset kulut tai kaavamaisen työhuonevähennyksen. 

Vähennys todellisten kulujen mukaan

Työtilasta aiheutuvat kulut voit tietyissä tilanteissa vähentää todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaan. Todellisten kulujen vähentäminen edellyttää, että kuluista voidaan esittää tositteellinen selvitys.

Kokonaistilanne ratkaisee, voitko saada työtilan kuluista vähennyksen todellisten kulujen mukaan. Siihen vaikuttavat muun muassa

  • asunnon kokonaispinta-ala
  • se, mikä osa asunnon pinta-alasta on yritystoiminnan käytössä
  • asunnossa asuvien henkilöiden määrä
  • harjoitetun toiminnan laajuus (mm. yrityksen liikevaihto)
  • yrityksen toimiala ja se, tarvitseeko toiminta erilliset tilat.

Todellisina menoina et voi kuitenkaan vähentää omia ja perheen elantomenoja. Vähennyskelvottomia elantomenoja ovat muun muassa asuntolainan lyhennykset sekä korko- ja muut lainakulut. Vähennyskelvottomia elantomenoja ovat myös asumisesta ja elämisestä aiheutuneita menot, kuten jätehuolto- ja kiinteistönhoitokulut sekä nuohous-, vakuutus-, vesi- ja hulevesimaksut. Myös asunnossa olevan työhuoneen remontointikulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia. Elantomenot syntyvät elinkeinotoiminnasta huolimatta.

Esimerkki: kaavamainen työhuonevähennys. Asuntosi pinta-ala on 30 m2. Sinulla on yritys, jonka toimiala on ohjelmistosuunnittelu. Yrityksesi liikevaihto on 5 000 euroa vuodessa ja sinulla on myös palkkatyö.

Tällaisessa tilanteessa asuntosi on ensisijaisesti koti. Yritystoimintasi on vähäistä etkä välttämättä tarvitse erillistä työtilaa ohjelmistosuunnitteluun, eikä sellaista voisi asunnon koon vuoksi käytännössä erottaa muusta asunnosta. Et voi vähentää työhuoneen kuluja todellisten kustannusten mukaan. Voit kuitenkin vähentää yrityksen verotuksessa kaavamaisen työhuonevähennyksen.

Esimerkki: Todelliset kulut.

Olet kosmetologi ja sinulla on työtilat oman asuntosi yhteydessä. Asunnon pinta-ala on yhteensä 150 m2 ja perheeseesi kuuluu neljä henkilöä.  Asunnosta on liiketoiminnan käytössä 30 m2. Olet asunnossa vuokralaisena ja maksat vuokraa 1 500 euroa kuukaudessa. Yrityksesi liikevaihto on 30 000 euroa vuodessa. 

Työtilan kulujen vähentämisessä otetaan huomioon yrityksen toiminta ja asunnon pinta-ala. Yrityksesi toiminta ei ole pienimuotoista, ja kosmetologin työlle on perusteltua varata oma tila. Asuntosi kokonaispinta-ala riittää sekä perheen asumiseen että erilliseen työtilaan. Verotuksessa hyväksytään vähennys todellisten kulujen mukaan. Voit vähentää elinkeinotoiminnan kuluna sen osuuden asunnon vuokrasta, joka vastaa työtilan pinta-alaa. Työtilan osuus asunnosta on 30 m/ 150 m2 = 20 %. Voit siis vähentää työtilan kuluina 1 500 e/kk x 20 % = 300 e/kk.

Työhuonevähennys

Työhuonevähennyksen määrä vahvistetaan vuosittain Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa

Jos olet hankkinut yritystoimintaa varten kiinteistön tai sellaisia osakkeita, jotka oikeuttavat työtilan hallintaan, voit vähentää työtilan kulut yrityksen verotuksessa. Voit vähentää kiinteistön osalta esimerkiksi sähkön ja kiinteistön jätekulut ja kiinteistöveron. Jos käytät tilaa myös muuhun kuin yritystoimintaan, saat vähentää vain yritystoimintaa vastaavan osan kuluista.

Jos toimitila on pääasiassa elinkeinotoiminnan käytössä, se kuuluu elinkeinotoiminnan varallisuuteen. Jos olet ottanut tällaisen toimitilan ostoa varten lainaa, se on elinkeinotoiminnan velkaa. Sekä velka että omistamasi toimitila vaikuttavat yrityksen nettovarallisuuden laskemiseen. 

Saako yhtiövastikkeet vähentää?

Yhtiövastikkeen vähentämiseen vaikuttaa se, miten vastike on käsitelty sen asunto- tai kiinteistöyhtiön kirjanpidossa, jonka osakkeista on kyse.

Voit vähentää yrityksesi työtilojen yhtiövastikkeen elinkeinotoiminnan kuluna vain, jos vastike on tuloutettu asunto- tai kiinteistöyhtiön kirjanpidossa..

Jos vastike on rahastoitu, et voi vähentää yhtiövastiketta oman yritystoimintasi kuluna. Sen sijaan yhtiövastike lisätään toimitilaosakkeen hankintamenoon. Hankintamenon ja siihen sisältyvät yhtiövastikkeet voit vähentää osakkeiden myyntivoitosta sitten, kun myyt toimitilan osakkeet.

Yhtiövastikkeiden vähentämisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin silloin, kun vuokranantaja vähentää yhtiövastikkeita vuokratulosta tai myyntivoitosta. Siitä kerrotaan Verohallinnon ohjeessa Vuokratulojen verotus.

Jos olet vuokrannut yritystoimintaa varten liiketilan tai työhuoneen oman kotisi ulkopuolelta, maksamasi vuokra on kokonaan yrityksen kulua. Voit vähentää sen elinkeinotoiminnan kuluna.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2020