Toiminnan lopettaminen - yritykset ja yhteisöt

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin. Lopettamisesta ilmoitetaan muutos- ja lopettamisilmoituksella, jonka saa osoitteesta www.ytj.fi.

Muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella yritykset ja yhteisöt ilmoittavat toiminnan lopettamisesta myös Verohallinnon rekistereihin kuten esimerkiksi ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.