Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ennakkoperintärekisteristä poistaminen

Ennakkoperintärekisteriin merkitty toimija voi hakeutua pois rekisteristä oma-aloitteisesti tai se voidaan poistaa Verohallinnon aloitteesta.

Asiakas voi itse hakeutua pois ennakkoperintärekisteristä

Ennakkoperintärekisteriin merkitty toimija voi itse pyytää ennakkoperintärekisteristä poistamista. Yleisin syy hakeutua pois rekisteristä on se, että toiminta ei olekaan alkanut tai se on keskeytynyt.

Hakeudu pois ennakkoperintärekisteristä OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit tehdä muutos- tai lopettamisilmoituksen yritysmuodon mukaisella Y-lomakkeella (ytj.fi):

  • Y4 Osakeyhtiö ja muu yhteisö
  • 6214 Yhdistys
  • Y5 Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, yhtymä
  • Y6 Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai luonnollinen henkilö.

Rekisteristä voidaan poistaa myös Verohallinnon aloitteesta

Verohallinto voi poistaa toimijan ennakkoperintärekisteristä, jos toiminta on päättynyt, jos toimintaa ei ole edes aloitettu tai jos toiminta on jäänyt harrastustoiminnaksi. Ennen rekisteristä poistamista Verohallinto lähettää asiakkaalle kuulemiskirjeen. Jos toiminta myöhemmin aloitetaan, ennakkoperintärekisteriin voi hakeutua uudelleen.

Verohallinto voi poistaa toimijan ennakkoperintärekisteristä myös laiminlyöntien vuoksi. Ennen poistamista rekisteriin merkitylle lähetetään kuulemiskirje ja annetaan tilaisuus korjata laiminlyönnit. Ennakkoperintärekisteristä voidaan poistaa tai siihen voidaan jättää merkitsemättä toimija, joka olennaisesti laiminlyö jonkin seuraavista:

  • verojen maksamisen
  • verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
  • kirjanpito- tai muistiinpanovelvollisuuden
  • muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.

Rekisteristä voidaan poistaa tai siihen jättää merkitsemättä henkilö, jonka johtamat yritykset ovat aiemmin laiminlyöneet velvollisuutensa verotuksessa. Yritys voidaan jättää rekisteröimättä tai se voidaan poistaa rekisteristä yritystä johtavan henkilön aiempien laiminlyöntien perusteella. Rekisteristä poistamista ei siis voi kiertää perustamalla uuden yrityksen.

Rekisteristä voidaan myös poistaa tai siihen jättää merkitsemättä henkilö, joka on määrätty liiketoimintakieltoon. Yritys voidaan jättää rekisteröimättä tai se voidaan poistaa rekisteristä, jos yritystä johtava henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon

Uudelleenrekisteröinti

Rekisteristä poistettu toimija voidaan hakemuksesta merkitä uudelleen rekisteriin. Jos rekisteristä poistaminen on johtunut laiminlyönneistä, ennakkoperintärekisteriin voi hakeutua uudelleen sen jälkeen, kun poistamisen perusteena olleet laiminlyönnit on oikaistu. Hakijalle ei myöskään ole saanut tulla uusia laiminlyöntejä.

Ennakkoperintärekisteristä poistamisesta ja uudelleenrekisteröinnistä on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Ennakkoperintärekisteröinnin vaikutukset yritystoimintaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021