Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot

Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja yhteisen työmaan työntekijöistä. 

Selvitä ensin, oletko velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle urakka- tai työntekijätietoja. Tiedot urakoista ja työntekijöistä annetaan eri perustein.

Kunkin kuukauden rakentamisilmoitukset täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot ilmoitetaan syyskuun 5. päivä. Ilmoitus on annettava sähköisesti.

Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja, esimerkiksi kuntia ja asunto-osakeyhtiöitä.

Rakennustyön tilaaja antaa urakkailmoituksen

Rakennuttaja on rakentamispalvelun tilaaja ja siten aina tiedonantovelvollinen ostamastaan rakentamispalvelusta. Tilaajana voivat toimia myös pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija.

Ilmoita urakkatiedot, jos yrityksesi:

Huomaa, että urakkailmoitus annetaan vain, jos urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen ja sen veloitusperusteena voi olla myös tuntilaskutus.

Päätoteuttaja antaa työntekijäilmoituksen

Ilmoita työntekijätiedot, jos yrityksesi:

  • on yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja tai
  • on yhteisen rakennustyömaan rakennuttaja, eikä rakennustyölle ole sovittu päätoteuttajaa.
  • on päätoteuttaja. Anna ilmoitukset kaikista työntekijöistä.
  • on työnantajana työmaalla. Ilmoita työntekijöiden tiedot päätoteuttajalle ennen työn alkamista sekä kaikista muutoksista.

Huomaa, että työntekijäilmoitus annetaan vain, jos rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo työmaalla on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.