Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot

Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja yhteisen työmaan työntekijöistä. 

Selvitä ensin, oletko velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle urakka- tai työntekijätietoja. Tiedot urakoista ja työntekijöistä annetaan eri perustein.

Kunkin kuukauden urakkatiedot täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot ilmoitetaan syyskuun 5. päivä. Ilmoitus on annettava sähköisesti.

Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja, esimerkiksi kuntia ja asunto-osakeyhtiöitä.

Rakennustyön tilaaja antaa urakkailmoituksen

Ilmoita urakkatiedot, jos yrityksesi:

Huomaa, että urakkailmoitus annetaan vain, jos urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen ja sen veloitusperusteena voi olla myös tuntilaskutus.

Päätoteuttaja antaa työntekijäilmoituksen

Ilmoita työntekijätiedot, jos yrityksesi:

  • on yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja tai
  • on yhteisen rakennustyömaan rakennuttaja, eikä rakennustyölle ole sovittu päätoteuttajaa.

Huomaa, että työntekijäilmoitus annetaan vain, jos rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo työmaalla on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017