YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän vakuutustietojen ilmoittaminen

Yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutetulle yrittäjälle maksetusta palkasta ei tarvitse periä työttömyys-, työeläke- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja. Palkasta peritään kuitenkin työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Kun ilmoitat yrittäjänä vakuutetulle henkilölle maksettua palkkaa, on tärkeää ilmoittaa tieto työeläkevakuutuksesta (YEL tai MYEL) ja vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Jos et ilmoita tietoa työeläkevakuutuksesta (YEL tai MYEL) ja vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä, voidaan työeläkevakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksut määrätä kahteen kertaan. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksuja ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja voidaan periä virheellisesti.

Vakuutusyhtiö vahvistaa yrittäjälle YEL- tai MYEL-työtulon. Eläkevakuutusmaksun ja yrittäjän sairausvakuutusmaksun perusteena käytetään YEL- tai MYEL-työtuloa yrittäjän saaman palkan sijaan.

Näin ilmoitat YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän vakuutustiedot

Ilmoita yrittäjälle maksettu palkka tulorekisterin tulolajeilla.

Ilmoita työeläkevakuutuksen tieto:

  • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)
  • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL).

Jos suoritus maksetaan yrittäjälle, jolla ei ole yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta esimerkiksi yritystulojen vähäisyyden tai yrittäjän iän vuoksi, jätä Tieto työeläkevakuutuksesta -kohta tyhjäksi. Ilmoita Tulonsaajan lisätiedot -kohdassa: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan, työeläkelaitosta ja eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi:

  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot".

Muista! Sairausvakuutuksen osalta ei ilmoiteta vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä. Yrittäjälle maksetusta palkasta peritään työnantajan sairausvakuutusmaksu, ja tiedot sairausvakuutusmaksun määrästä ilmoitetaan kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella.

Ammattiluokkaa ei ilmoiteta

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen ammattiluokka on ilmoitettava vain silloin, jos työntekijä on työtapaturmavakuutettu. Koska YEL- tai MYEL-vakuutetuilla yrittäjillä ei ole velvollisuutta ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, ei ammattiluokkaa tarvitse ilmoittaa.

YEL-vakuutettua yrittäjää ei pidetä osaomistajana

Tulonsaajan lisätiedoksi ilmoitetaan "Osaomistaja", jos työntekijä on työttömyysturvalain mukainen osaomistaja. Jos tulonsaaja on YEL-vakuutettu omistajayrittäjä, Osaomistaja-tietoa ei ilmoiteta, sillä yrittäjällä ei ole työttömyysvakuutusvelvollisuutta.

Eläkkeellä olevalle yrittäjälle maksetun palkan ilmoittaminen

Jos maksat palkkaa yrittäjälle, joka jatkaa työntekoa vanhuuseläkkeellä, eikä YEL- tai MYEL-vakuutus ole enää voimassa, jätä Tieto työeläkevakuutuksesta -kohta tyhjäksi. Jos yrittäjä on ottanut eläkkeellä työskentelyään varten vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, ilmoita tieto työeläkevakuutuksesta normaalisti.

Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi:

Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Huom.! Jos yrittäjä on täyttänyt 68 vuotta, myös:

  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)

Työnantajan sairausvakuutusmaksua maksetaan 17–67-vuotiaille maksetuista palkoista. Jos palkkaa maksetaan vanhuuseläkkeellä olevalle 68 vuotta täyttäneelle yrittäjälle, palkan perusteella ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Jäivätkö Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedot ilmoittamatta?

Jos annoit yrittäjän palkasta palkkatietoilmoituksen, mutta vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi eli Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedot jäivät ilmoittamatta, korjaa tiedot tulorekisteriin viipymättä.

Korjaa vakuuttamisen poikkeustilanteita koskevat tiedot mitätöimällä alkuperäinen ilmoitus ja antamalla uusi ilmoitus.

Muista antaa myös työnantajan erillisilmoitus

Ilmoita myös yrittäjälle maksetun palkan perusteella maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut työnantajan erillisilmoituksella. Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta.