YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän vakuutustietojen ilmoittaminen

Yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutetulle yrittäjälle maksetusta palkasta ei tarvitse periä työttömyys-, työeläke- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja. Palkasta peritään kuitenkin työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Kun ilmoitat yrittäjänä vakuutetulle henkilölle maksettua palkkaa, on tärkeää ilmoittaa tieto työeläkevakuutuksesta (YEL tai MYEL) ja vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Jos et ilmoita tietoa työeläkevakuutuksesta (YEL tai MYEL) ja vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä, voidaan työeläkevakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksut määrätä kahteen kertaan. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksuja ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja voidaan periä virheellisesti.

Vakuutusyhtiö vahvistaa yrittäjälle YEL- tai MYEL-työtulon. Eläkevakuutusmaksun ja yrittäjän sairausvakuutusmaksun perusteena käytetään YEL- tai MYEL-työtuloa yrittäjän saaman palkan sijaan.

Näin ilmoitat YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän vakuutustiedot

Ilmoita yrittäjälle maksettu palkka tulorekisterin tulolajeilla.

Ilmoita tieto työeläkevakuutuksesta:

 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)
 • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL).

Työeläkelaitosta ja eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit:

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Vakuuttamisen poikkeustilanteet".

Muista! Sairausvakuutuksesta ei ilmoiteta vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä. Yrittäjälle maksettu palkka on työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen. Tiedot sairausvakuutusmaksun määrästä ilmoitetaan kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella.

Ammattiluokkaa ei ilmoiteta

Tulorekisterin ammattiluokituksen (TK10) mukainen ammattiluokka on ilmoitettava vain silloin, jos työntekijä on työtapaturmavakuutettu. Koska YEL- tai MYEL-vakuutetuilla yrittäjillä ei ole velvollisuutta ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, ei ammattiluokkaa tarvitse ilmoittaa.

YEL-vakuutettua yrittäjää ei pidetä osaomistajana

Tulonsaajan lisätiedoksi ilmoitetaan "Osaomistaja", jos työntekijä on työttömyysturvalain mukainen osaomistaja. Jos tulonsaaja on YEL-vakuutettu omistajayrittäjä, Osaomistaja-tietoa ei ilmoiteta, sillä yrittäjällä ei ole työttömyysvakuutusvelvollisuutta.

Jäivätkö Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedot ilmoittamatta?

Jos annoit yrittäjän palkasta palkkatietoilmoituksen, mutta vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi eli Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedot jäivät ilmoittamatta, korjaa tiedot tulorekisteriin viipymättä.

Korjaa vakuuttamisen poikkeustilanteita koskevat tiedot mitätöimällä alkuperäinen ilmoitus ja antamalla uusi ilmoitus.

Muista antaa myös työnantajan erillisilmoitus

Ilmoita myös yrittäjälle maksetun palkan perusteella maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut työnantajan erillisilmoituksella. Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta.

Yrittäjä on eläkkeellä (ei YEL- tai MYEL-vakuutusta)

Jos maksat palkkaa yrittäjälle, joka jatkaa työntekoa vanhuuseläkkeellä, eikä YEL- tai MYEL-vakuutus ole enää voimassa, älä ilmoita tietoa työeläkevakuutuksesta.

Ilmoita tulonsaajan lisätieto: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit:

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus).

Yritystoiminta on pienimuotoista (ei YEL- tai MYEL-vakuutusta)

Jos yritystoiminta on niin vähäistä, ettei yrittäjällä ole velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta, älä ilmoita tietoa työeläkevakuutuksesta.

Ilmoita tulonsaajan lisätieto: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit:

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus).

Yrittäjä on ottanut vapaaehtoisen YEL- tai MYEL-vakuutuksen

Jos yrittäjä on ottanut itselleen YEL- tai MYEL-vakuutuksen vapaaehtoisesti, vaikka vakuuttamisvelvollisuuden edellytykset eivät täyty, ilmoita seuraavat tiedot:

 • Tieto työeläkevakuutuksesta: Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) tai Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL).
 • Tulonsaajan lisätieto: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit:

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus).
Sivu on viimeksi päivitetty 30.1.2024