Työtapaturmavakuutuksen tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöilleen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • työntekijät ovat työ- tai virkasuhteessa työnantajaan
  • työnantaja maksaa työtapaturmavakuutusmaksun alaista tuloa
  • työnantaja maksaa palkkaa kalenterivuoden aikana kaikille työntekijöilleen yhteensä yli 1 300 euroa (vuonna 2019).

Vakuutus on otettava ennen palvelussuhteen alkamista, eli sen on oltava voimassa ennen kuin työntekijä aloittaa työt.

Työtapaturmavakuutuksessa ei ole ikärajaa eikä yksittäistä työntekijää koskevaa ansiorajaa.

Lue lisää velvollisuudesta ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (tvk.fi).

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja ei ilmoiteta tulorekisteriin

Vakuutusmaksu maksetaan työtapaturmavakuutusyhtiön laskun mukaan, ja maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Jos ilmoitettava tulo on työtapaturmavakuutuksen alaista, tulorekisteriin ilmoitetaan kuitenkin vakuutuksen tiedot eli työntekijän ammattiluokka ja tietyissä tilanteissa myös työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnus ja vakuutuksen vakuutusnumero.

Ilmoita ammattiluokka tulorekisteriin

Ammattiluokka on ilmoitettava tulorekisteriin, jos

  • työntekijä on työtapaturmavakuutettu tai kyseessä on JuEL:n tai MEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde
  • työntekijälle maksetaan työtapaturmavakuutusmaksun alaista tuloa.

Ilmoita ammattiluokka aina käyttäen tulorekisterissä käytössä olevaa Tilastokeskuksen ammattiluokitusta (TK10) (www.stat.fi). Tulorekisterin käytössä olevat ammattiluokan koodit ovat viisinumeroisia.

Tulorekisterissä käytössä oleva Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10) -koodisto poikkeaa Tilastokeskuksen ylläpitämästä Ammattiluokitus 2010 -koodistosta.

Jos työntekijä tekee useampaan kuin yhteen ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoita sen työn ammattiluokka, jota henkilö tekee eniten. Jos työntekijä työskentelee saman verran eri tehtävissä, ilmoita jokin työntekijän ammattiluokista.

Näin löydät oikean Tilastokeskuksen ammattiluokan:

  1. Hae ammattia ja ammattiluokkaa Tilastokeskuksen luokitusekspertin (www.stat.fi) avulla. Valitse luokitus: Ammattiluokka 2010. 
  2. Tarkista, että ammattiluokan koodi ja nimi vastaavat tulorekisterin käytössä olevaa koodistoa. Tulorekisterissä on käytössä oma Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10) -koodisto (www.stat.fi).

Tukea ja ohjeita ammattiluokan koodin valintaan saat tarvittaessa omalta tapaturmavakuuttajaltasi.

Tapaturmavakuuttajien yhteystiedot (www.tvk.fi)

Tulonsaajalle voi samalla palkkatietoilmoituksella ilmoittaa useita ammattiluokkia ja nimikkeistöjä. Kustakin koodistosta voi kuitenkin ilmoittaa vain yhden arvon.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa työtapaturmavakuutusta

Jos työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa työntekijöilleen työtapaturmavakuutusta, ilmoita vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). Varmista kuitenkin, onko vakuuttamisvelvollisuutta muiden vakuutusmaksujen osalta.

Lue lisää vakuuttamisen poikkeustilanteista.

Ilmoita yhtiötunnus ja vakuutusnumero, jos työnantaja on ottanut useamman kuin yhden työtapaturmavakuutuksen

Työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnus ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ovat pakollisia tietoja, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijöitään useammalla kuin yhdellä lakisääteisellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

Suomalaisen vakuutusyhtiön yhtiötunniste on Y-tunnus. Jos työtapaturmavakuutusyhtiöllä ei ole Suomessa annettua asiakastunnistetta, ilmoita ulkomainen tunniste.

Vakuutusnumero on merkitty esimerkiksi työpataturmavakuutuksen vakuutuskirjaan.

Vuodelta 2019 annetaan palkkailmoitus vakuutusyhtiöön vain poikkeustapauksessa

Työtapaturmavakuutusyhtiöt saavat palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2019 palkkatietoja ei tarvitse ilmoittaa erikseen työtapaturmavakuutusyhtiöille, koska vakuutusyhtiöt hakevat tiedot tulorekisteristä.

Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa työtapaturmavakuutus päättyy kokonaan tai se siirretään toiseen vakuutusyhtiöön vuoden 2019 aikana. Tällöin palkat on ilmoitettava vakuutusyhtiöön vielä vanhalla tavalla vuoden 2019 aikana.