Työeläkevakuutuksen tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Tulorekisteriin ilmoitetaan eläkevakuuttamiseen liittyvät tiedot sekä työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Ilmoita tulonsaajan eläkevakuutus

Tulorekisteriin ilmoitetaan tieto siitä, minkä eläkelain mukaan tulonsaaja on vakuutettu. Tämä tieto määrittelee sen, mitä muita tietoja tulorekisteriin eläkevakuutuksesta ilmoitetaan.

Vaihtoehtoina ovat:

 • Työntekijän työeläkevakuutus
 • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)
 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Tulonsaajalla voi olla samanaikaisesti voimassa vain yksi työeläkevakuutus. Tieto on annettava aina, jos ilmoituksella ilmoitetaan tuloa, joka on työeläkevakuutuksen perusteena.

Jos tulonsaajalle ei tarvitse ottaa mitään eläkevakuutusta, jätä Tieto työeläkevakuutuksesta-kohta tyhjäksi.

Jos suoritus maksetaan yrittäjälle, jolla ei ole yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollisuutta, ilmoita 1.1.2020 jälkeen maksetuille suorituksille tulonsaajan lisätieto -kohdassa Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Sijaismaksaja ei ilmoita tulonsaajan eläkevakuutusta, eläkelaitoksen yhtiötunnusta eikä eläkejärjestelynumeroa, vaan varsinainen työnantaja ilmoittaa ne. Jos sijaismaksaja on kuitenkin perinyt työntekijälle maksamastaan palkasta työntekijän työeläkevakuutusmaksun, sijaismaksajan pitää ilmoittaa se tulorekisteriin.

Työntekijän työeläkevakuutus valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu jonkin seuraavista mukaan:

 • työntekijän eläkelaki (TyEL)
 • julkisten alojen eläkelaki (JuEL)
 • merimieseläkelaki
 • ortodoksisesta kirkosta annettu laki
 • Suomen Pankista annetun lain mukainen eläkesääntö
 • Ahvenanmaan maakuntalain mukainen eläkesääntö.

Jos tulonsaaja on vakuutettu työntekijän työeläkevakuutuksella, maksajan on ilmoitettava sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus, jossa on vakuuttanut työntekijänsä. Maksajan pitää ilmoittaa myös eläkejärjestelynumero. Eläkejärjestelynumero on työnantajan vakuutuksen numero, jonka perusteella tulorekisteriin ilmoitetut tiedot välittyvät oikealle eläkelaitokselle.

Työeläkevakuutukseen liittyviä osasto- ja eläkeryhmätietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoita työntekijän työeläkevakuutusmaksu tulorekisteriin

Työnantaja maksaa työeläkelaitokselle kokonaissumman, joka sisältää työnantajan työeläkevakuutusmaksun ja työntekijän työeläkevakuutusmaksun.

Vain tulonsaajalta peritty työntekijän työeläkevakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin. Määrä ilmoitetaan tulolajilla 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Työnantajan työeläkevakuutusmaksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Työeläkelaitos laskee työnantajan maksun tulorekisteriin ilmoitettujen tulojen perusteella.

Jokaisessa tulorekisterin tulolajissa on oletus, jonka mukaan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, työnantajan ei ilmoittaessaan tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin. Jos tulo maksetaan oletuksesta poikkeavassa tilanteessa, työnantajan pitää liittää tulolajiin erillinen Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto.

Jos tulonsaajaa ei tarvitse esimerkiksi iän takia vakuuttaa, ilmoita se kohdassa Tieto eläkevakuutuksesta. Vakuuttamistiedon tyyppejä ei silloin tarvitse antaa joka tulolajista erikseen.

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. Maatalousyrittäjän eläkevakuutusmaksun perusteena on MYEL-työtulo, jonka perusteella maatalousyrittäjien eläkelaitos muodostaa eläkevakuutusmaksut. MYEL-työtuloa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta maatalousyrittäjälle maksettu palkka ilmoitetaan.

Jos ilmoitat maatalousyrittäjän tai hänen perheenjäsentensä saamaa palkkaa, on jokaisella palkkatietoilmoituksella tärkeää ilmoittaa työeläkevakuutuksen tietona MYEL-vakuutus. Jos tätä tietoa ei anneta, voidaan sairausvakuutus- ja eläkevakuutusmaksut määrätä erehdyksessä kahteen kertaan.

Jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan, eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Maatalousyrittäjälle maksettu palkka:

 • Palkka ilmoitetaan tulorekisteriin normaalisti tulolajeilla (esimerkiksi Aikapalkka).
 • Eläkevakuutustiedoksi ilmoitetaan MYEL.
 • Lisäksi ilmoitetaan Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Huom! Sairausvakuutuksesta ei ilmoiteta vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaan. Yrittäjän eläkevakuutusmaksun perusteena on YEL-työtulo, jonka perusteella eläkelaitos muodostaa yrittäjän eläkevakuutusmaksut. YEL-työtuloa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjälle maksettu palkka ilmoitetaan.

Jos ilmoitat yrittäjän tai hänen perheenjäsenensä saamaa palkkaa, on jokaisella palkkatietoilmoituksella tärkeää ilmoittaa työeläkevakuutuksen tietona YEL-vakuutus. Jos tätä tietoa ei anneta, voidaan sairausvakuutus- ja eläkevakuutusmaksut määrätä erehdyksessä kahteen kertaan.

Jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan, eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Yrittäjälle maksettu palkka:

 • Palkka ilmoitetaan tulorekisteriin normaalisti tulolajeilla (esimerkiksi Aikapalkka).
 • Eläkevakuutustiedoksi ilmoitetaan YEL.
 • Lisäksi ilmoitetaan Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Huom! Sairausvakuutuksesta ei ilmoiteta vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä

Jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan tai maksajalla ei muusta syystä ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa, tieto tästä pitää ilmoittaa tulorekisteriin.

Työntekijälle ei tarvitse ottaa eläkevakuutusta, jos:

 • tulonsaajalle ei muodostu työsuhdetta
 • työntekijälle maksettu palkka kuukaudessa on alle työeläkevakuuttamisen alarajan (65,26 euroa kuukaudessa vuonna 2023)
 • työntekijä on alle 17-vuotias tai täyttänyt 68 vuotta,
 • työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos työntekijälle ei tarvitse ottaa eläkevakuutusta, jätä Tieto työeläkevakuutuksesta -kohta tyhjäksi ja ilmoita vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus). Tarkista samalla, pitääkö työntekijälle ottaa muita vakuutuksia. Esimerkiksi ikärajat vaihtelevat eri sosiaalivakuutusmaksuissa.

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi koskee aina koko ilmoitusta, joten tuloja ilmoitettaessa ei tarvitse enää ottaa kantaa vakuutusmaksuihin.

Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tieto ilmoitetaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kohdassa Vakuuttamisen poikkeustilanteet.

Lue lisää: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Työnantajan erillisilmoitus ja eläkevakuutuksen tiedot

Työnantajan erillisilmoituksella on annettava eläkevakuuttamisen tiedot silloin, kun ilmoituksella on annettu Ei palkanmaksua -tieto. Ei palkanmaksua -tiedon antaa vain säännöllinen työnantaja eli työnantaja, joka on hakeutunut Verohallinnon työnantajarekisteriin.

Vapaaehtoinen työeläkevakuuttaminen Suomessa

Suomalainen työnantaja voi ottaa vapaaehtoisen työeläkevakuutuksen ulkomailla työskentelevälle työntekijälle, vaikka tämä ei kuuluisikaan Suomen sosiaaliturvan piiriin tai työnantajalla ei olisi velvollisuutta vakuuttaa työntekijää. Vapaaehtoisella työeläkevakuutuksella ei voi vakuuttaa Suomessa työskentelevää työntekijää.

Tulorekisteriin ilmoitetaan tieto Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus). Työeläkevakuutuksen tiedoksi ilmoitetaan Työntekijän työeläkevakuutus ja annetaan työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero

Sivu on viimeksi päivitetty 10.2.2020