Sairausvakuutusmaksun ilmoittaminen tulorekisteriin

Sairausvakuutusmaksu koostuu työntekijän sairausvakuutusmaksusta ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy tulonsaajille maksettujen sairausvakuutusmaksun alaisten palkkojen perusteella. Työnantaja ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja siitä tehtävät vähennykset tulorekisteriin kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella. Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta

Yrittäjät: työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy yrittäjälle maksettavan palkan perusteella. Sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella tulorekisteriin. Palkkatietoilmoituksessa sairausvakuutusmaksua ei saa kumota Vakuuttamistiedon poikkeustilanne -tiedolla.

Kotitaloudet: Jos kotitalous maksaa tulonsaajalle kalenterivuoden aikana enintään 1 500 euroa palkkaa, kotitalouden ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä antaa työnantajan erillisilmoitusta. Tulorekisteriin ilmoitetaan tällaisessa tapauksessa Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus). Tieto ilmoitetaan tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kohdassa Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot.

Työntekijän sairausvakuutusmaksu

Työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen. Työnantaja ei siis peri sairausvakuutusmaksua työntekijän palkasta, eikä ilmoita sairausvakuutusmaksua tulorekisteriin.

Työnantajan on kuitenkin perittävä sairausvakuutusmaksu, jos rajoitetusti verovelvollisen työntekijän saama palkkatulo on lähdeveron alaista ja työntekijä on vakuutettu Suomessa. Näissä tilanteissa työnantajan on ilmoitettava perimänsä sairausvakuutusmaksun tulorekisteriin tulolajilla Työntekijän sairausvakuutusmaksu (412). Lue lisää kansainvälisistä tilanteista.

Yrittäjät: Yrittäjän sairausvakuutusmaksun perusteena käytetään vakuutusyhtiön vahvistamaa MYEL- ja YEL-työtuloa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksusta vapautetut palkat

Sairausvakuutus-tieto on kumottava tulorekisterissä tietyissä tapauksissa: jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin tai tulonsaaja on alle 16-vuotias tai yli 67-vuotias.

Työnantajalla ole vakuuttamisvelvollisuutta tulonsaajan iän takia

Työnantajan sairausvakuutusmaksua maksetaan 16–67-vuotiaille työntekijöille maksetuista palkoista. Jos tuloa maksetaan tätä nuoremmille tai vanhemmille, kumotaan sairausvakuutusmaksu-tieto tulorekisterissä ilmoittamalla Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus).

Ilmoita näissä tilanteissa tieto Vakuuttamistiedon poikkeustilanne. Tieto ilmoitetaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kohdassa Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot.

Tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan

Jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, hänen saamistaan tuloista ei peritä sairausvakuutusmaksua. Esimerkiksi Suomessa työskentelevä tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan, jos tulonsaajaan sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus. 

Lue lisää vakuuttamisen poikkeustilanteista ja kansainvälisistä tilanteista