Sairausvakuutusmaksun ilmoittaminen tulorekisteriin

Sairausvakuutusmaksu koostuu työntekijän sairausvakuutusmaksusta ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy tulonsaajille maksettujen sairausvakuutusmaksun alaisten palkkojen perusteella. Työnantaja ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja siitä tehtävät vähennykset tulorekisteriin kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksellaLue lisää työnantajan erillisilmoituksesta

Yrittäjät: Työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy yrittäjälle maksettavan palkan perusteella. Sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella tulorekisteriin. Palkkatietoilmoituksessa sairausvakuutusmaksuvelvollisuutta ei saa kumota Vakuuttamisen poikkeustilanne -tiedolla.

Yrittäjälle maksetusta palkasta ei kuitenkaan makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos yrittäjällä ei ole yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta esimerkiksi tulojen vähäisyyden tai yrittäjän iän vuoksi.

Kotitaloudet: Jos kotitalous maksaa tulonsaajalle kalenterivuoden aikana enintään 1 500 euroa palkkaa, kotitalouden ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä antaa työnantajan erillisilmoitusta. 

Työnantajan sairausvakuutusmaksusta vapautetut palkat

Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei tarvitse maksaa, jos tulonsaaja

  • ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin
  • on alle 16-vuotias tai yli 67-vuotias
  • on yrittäjä, jolla ei ole velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta.

Näissä tilanteissa ilmoitetaan tulorekisteriin Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi. Tieto ilmoitetaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kohdassa Vakuuttamisen poikkeustilanteet.

Työnantajalla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta

Työnantajan sairausvakuutusmaksua maksetaan 16–67-vuotiaille työntekijöille maksetuista palkoista. Jos tulonsaaja on tätä nuorempi tai vanhempi tai yrittäjä, jolla ei ole velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta, ilmoitetaan tulorekisteriin Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus).

Tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan

Jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, hänelle maksetuista tuloista ei peritä sairausvakuutusmaksua eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua makseta. Esimerkiksi Suomessa työskentelevä tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan, jos tulonsaajaan sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus. Tulorekisteriin ilmoitetaan tällöin Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus).

Lue lisää vakuuttamisen poikkeustilanteista ja kansainvälisistä tilanteista

Työntekijän sairausvakuutusmaksu

Työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen. Työnantaja ei siis peri sairausvakuutusmaksua työntekijän palkasta, eikä ilmoita sairausvakuutusmaksua tulorekisteriin.

Työnantajan on kuitenkin perittävä sairausvakuutusmaksu, jos rajoitetusti verovelvollisen työntekijän saama palkkatulo on lähdeveron alaista ja työntekijä on vakuutettu Suomessa. Näissä tilanteissa työnantajan on ilmoitettava perimänsä sairausvakuutusmaksun tulorekisteriin tulolajilla Työntekijän sairausvakuutusmaksu (412)Lue lisää kansainvälisistä tilanteista.

Yrittäjät: Verohallinto laskee vakuutetun sairausvakuutusmaksun vakuutusyhtiön vahvistaman MYEL- ja YEL-työtulon perusteella.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2021