Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lomake.fi stängs – anmälningar och deklarationer kan i fortsättningen lämnas i MinSkatt

Användningen av tjänsten Lomake.fi slutar helt och hållet den 29 februari 2024. För fastighetsmäklare och värdepappershandlare stängs tjänsten redan tidigare. De kan inte lämna överlåtelseskattedeklarationer i Lomake.fi efter den 31 december 2023.

Årsanmälningar samt överlåtelseskattedeklarationer för fastighetsmäklare och värdepappershandlare kan lämnas i MinSkatt fr.o.m. den 19 november 2023. När du lämnar dessa anmälningar och deklarationer ska du efter att ha loggat in välja en ny länk: Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Även multinationella koncerner lämnar i fortsättngen land-för-land-rapporter för beskattningen och anmälan om den utredningsskyldige i MinSkatt i stället för Lomake.fi.

Observera också att Lomake.fi i Mina e-tjänster stängs. Om du vill spara de anmälningar som du tidigare skickat i Lomake.fi ska du spara dem på din dator innan användningen av tjänsten slutar.

Deklarationen för fastighetsmäklare och värdepappershandlare flyttar till MinSkatt

Fastighetsmäklare och värdepappershandlare kan lämna överlåtelseskattedeklarationerna i MinSkatt från och med den 19 november 2023 klockan 18. Lomake.fi kan användas parallellt med den ännu fram till utgången av 2023.

Det går inte att lämna anmälningar och deklarationer eller söka gamla sådana i Lomake.fi från och med den 1 januari 2024. Det lönar sig att vid behov spara de gamla anmälningarna och deklarationerna på sin dator före årsskiftet.

Om fastighetsmäklaren eller värdepappershandlaren har ett gränssnitt till Skatteförvaltningen i sitt program fungerar gränssnitten på vanligt sätt – gränssnitten berörs inte av ändringarna. Gränssnitten är stängda endast under Skatteförvaltningens systemuppdatering: gränssnitten stängs på lördagen den 18 november klockan 01 och öppnas senast den 19 november klockan 17, eventuellt redan tidigare.

Årsanmälningar kan lämnas i MinSkatt

De årsanmälningar som redan nu finns i Skatteförvaltningens e-tjänst kan lämnas i MinSkatt fr.o.m. den 19 november 2023 klockan 18. Inloggningssidan för Skatteförvaltningens e-tjänst tas ur bruk. Kontrollera vilka årsanmälningar flyttar från Skatteförvaltningens e-tjänst till Minskatt

Följande anmälningar kan dessutom lämnas i MinSkatt fr.o.m. den 2 januari 2024:

  • betalda understöd
  • förmedlade utländska dividender
  • försäkringsutbetalningar till närings- och jordbruksidkare
  • offentliga understöd för näringsverksamhet
  • donationsavdrag för fysiska personer.

Årsanmälan för 2023 ska lämnas senast den 31 januari 2024.

Om årsanmälan tidigare har kunnat lämnas i Lomake.fi kan du fortfarande lämna anmälan för 2023 där, fram till att användningen av tjänsten upphör. Årsanmälningar kan också lämnas in som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Du behöver ingen separat fullmakt för att lämna uppgifter

Inloggningen i MinSkatt sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du behöver ingen separat fullmakt för att lämna en anmälan om du efter att ha loggat in väljer länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. I tjänsten sparas dock en logguppgift om vem det är som har lämnat anmälningar.

Anmälningar som hänför sig till land-för-land-rapporteringen kan lämnas i MinSkatt i fortsättningen

Man kan från och med den 19 november 2023 klockan 18 i MinSkatt lämna uppgifter som hänför sig till land-för-land-rapporteringen för beskattningen, alltså anmälan om den utredningsskyldige och land-för-land-rapporten. Välj efter inloggningen länken Agera på ett företags vägnar. Lomake.fi kan användas parallellt med MinSkatt fram tills tjänsten stängs.

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen berör de multinationella koncerner vars omsättning är minst 750 miljoner euro enligt koncernresultaträkningen. Anmälningar kan lämas i Ilmoitin.fi som vanligt.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2023