Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sociala medier

Skatteförvaltningen närvar i olika kanaler på de sociala medierna. Vi berättar om aktuella skattefrågor, deltar i diskussioner och svarar på frågor av allmän karaktär. I privata skattefrågor lönar det sig att sköta ärenden som inloggad, till exempel via meddelanden i MinSkatt.

Vår rådgivning är offentlig. Tack för att:

Du inte publicerar dina egna eller andras personuppgifter. Skatteförvaltningen ber aldrig i sociala medier, e-post eller sms om personliga uppgifter såsom nätbankskoder, kontouppgifter eller personbeteckning.

Du respekterar dina samtalspartner. Det är förbjudet att skälla ut, svära och ge andra öknamn i våra sociala mediekanaler.

Du inser att inlägg som är rasistiska eller kränkande för andra människor, samfund, religioner eller etniciteter är absolut förbjudna, likaså meddelanden som uppviglar till brott och som annars är lagstridiga.

Du inte spammar eller marknadsför och inte heller gör reklam för produkter eller tjänster i våra kanaler.

Osakliga meddelanden kan raderas och kommunikationen hos användare som upprepade gånger bryter mot instruktionerna kan spärras. Skribenten informeras inte om att ett meddelande raderas eller att kommunikationen spärras.

Läs mer: behandling av personuppgifter i sociala medier.

Skatteförvaltningens kanaler i sociala medier

 Facebook – Verohallinto

 Linkedin – Verohallinto

 Instagram – Verohallinto

TikTok – Verohallinto

Threads-palvelun ikoni Threads – Verohallinto

Bluesky-palvelun ikoni Bluesky – Verohallinto

X – Verouutiset

 Youtube – Verohallinto

 Soundcloud – Verohallinto

Spotify_ikoni Spotify – Verohallinto

Giphy_ikoni Giphy – Verohallinto

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2022