Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tjänster för medier

Skatteförvaltningen betjänar på numret 029 512 5200 vardagar kl. 9–16. Skatteförvaltningens medietjänst är avsedd för journalister som arbetar inom medier.

Om ditt ärende gäller din personliga beskattning ska du ringa våra kundbetjäningsnummer. De för kunderna avsedda servicenumren är öppna måndag–fredag kl. 9–16. De som svarar på telefonnumren för medier ser inte kunduppgifterna i våra system.


Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Se även:

Andra kontaktuppgifter

I frågor som gäller statistik samt att utveckla skatteintäkterna och att redovisa dem kan du direkt ta kontakt med adressen verotilastot(at)vero.fi.

Bekanta dig också med Skatteförvaltningens statistikdatabas och de statistikartiklar som vi har publicerat. I statistikdatabasen kan du göra önskade sökningar. Titta på instruktionsvideon Näin käytät Verohallinnon tilastotietokantaa (Youtube, endast på finska).

Kommunikationens ledning

Sidan har senast uppdaterats 28.7.2023