Tjänster för medier

Skatteförvaltningens medietjänst är avsedd för journalister som arbetar inom medier. Vi betjänar medierna vardagar kl. 9–16 på telefon samt i statistikfrågor på adressen verotilastot(at)vero.fi.

Om ditt ärende gäller din personliga beskattning ska du ringa våra kundbetjäningsnummer. De för kunderna avsedda servicenumren är öppna måndag–fredag kl. 9–16.15. De som svarar på telefonnumren för medier ser inte kunduppgifterna i våra system.

Kontakt för medier

Skatteförvaltningen betjänar på numret 029 512 5200. Du kan kontakta oss bl.a i frågor som gäller:

  • beskattningspraxis för person- eller företagskunder
  • betalning av skatter
  • betalningssvårigheter och indrivning av skatter
  • MinSkatt
  • inkomstregistret
  • Suomi.fi meddelanden och fullmakterna
  • Skatteförvaltningens allmänna ärenden

Se även:

Andra kontaktuppgifter

I frågor som gäller statistik samt att utveckla skatteintäkterna och att redovisa dem kan du direkt ta kontakt med adressen verotilastot(at)vero.fi.

Bekanta dig också med Skatteförvaltningens statistikdatabas och de statistikartiklar som vi har publicerat. I statistikdatabasen kan du göra önskade sökningar. Titta på instruktionsvideon Näin käytät Verohallinnon tilastotietokantaa.

Kommunikationens ledning