Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattefel

Skattefelet är differensen mellan det lagenliga skatteutfallet och det faktiska skatteutfallet under ett skatteår. Genom mätningen av skattefelet förbättras skatteuppbörden.

Den grå ekonomin är den kändaste orsaken som ökar på skattefelet, men skattefel uppstår också på grund av bristande kunnande, vårdslöshet, problem vid tolkningen av lagar och på grund av fel som Skatteförvaltningens kunder eller samarbetsparter gör i skattesummorna eller tidtabellerna.

Europeiska kommisionens rapporter om skattefelet:

IMF:s rapport om skattefelet inom momsbeskattningen i Finland:

Internationella valutafonden IMF uppskattar skattefelet inom momsbeskattningen i Finland i en rapport som utarbetats i samarbete med Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017