Hjälp till årsanmälan om dividender

Fyll i uppgifterna om dividendutdelningen. Utgående från de uppgifter du angett får du reda på det skatteår för vilket dividenden utdelas och betalningsåret. Du behöver uppgifterna när du fyller i årsanmälan. Du får också veta när du ska lämna årsanmälan och deklarera förskottsinnehållningen.

Knappen Info ger dig anvisningar för att fylla i årsanmälan.