Förlängd inlämningstid för årsanmälan

Vi kan bevilja en förlängd inlämningstid för årsanmälan om det finns ett särskilt skäl för begäran, t.ex. ett akut sjukdomsfall. På grund av arbetsbörda eller semester kan förlängd inlämningstid inte beviljas.

Du kan ansöka om förlängd inlämningstid per telefon eller skriftligen. Per telefon kan anstånd beviljas högst fram till 3.2.2021. Om anstånd begärs för en längre tid, ska ansökan lämnas skriftligen. 

Om du ansöker om förlängd inlämningstid skriftligen ska du göra en fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

  • datum och namn
  • FO-nummer eller personbeteckning
  • årsanmälan för vilken du ansöker om förlängd inlämningstid
  • datum till och med vilket du ansöker om förlängd inlämningstid samt motivering för förlängd inlämningstid
  • kundens eller ombudets kontaktuppgifter.

Ansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen för årsanmälan före tjänstetidens utgång. Du kan också posta eller lämna in ansökan på vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

Det är viktigt för privatpersoners förhandsifyllda skattedeklarationer att du lämnar årsanmälningsuppgifterna lämnas in inom utsatt tid.