Näin ilmoitat tulonhankkimiskulut verotuksessa

Ilmoita vuoden 2018 tiedot veroilmoitusta varten jo nyt OmaVerossa. Silloin ne näkyvät jo valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2019. Katso tiedot, jotka voit ilmoittaa jo nyt.

Ilmoita tulonhankkimiskulut vain, jos niitä on enemmän kuin 750 euroa vuodessa. Erittele kulut ja selvitä miten ne liittyvät verotukseen.

Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, kuitenkin enintään palkkatulon määrän. 

Ilmoita vähennys veroilmoituksessa

Ilmoita OmaVerossa

 Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperisella veroilmoituslomakkeella.

Ilmoita lisäksi ammattisi, erittele kulut ja selvitä, miten ne liittyvät työhösi.

Säilytä tositteet itselläsi. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Esimerkkejä miten 750 euron omavastuu toteutuu verotuksen laskennassa

Esimerkki 1: Palkkatulosi määrä on 10 000 euroa. Ilmoitat veroilmoituksella tulonhankkimiskuluja: 

  • jäsenmaksuja 150 euroa
  • asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja julkisen liikenteen mukaan 1 000 euroa
  • ammattikirjallisuuden hankintamenoja 300 euroa.

Palkkatulostasi vähennetään jäsenmaksuja 150 euroa, matkakuluja 250 euroa (omavastuu 750 euroa) ja tulonhankkimisvähennys 750 euroa.

Jäsenmaksut sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään aina tulonhankkimisvähennyksestä huolimatta. Ammattikirjallisuudesta aiheutuneita menoja ei vähennetä, koska niiden määrä on pienempi kuin tulonhankkimisvähennyksen määrä.

Esimerkki 2: Palkkatulosi määrä on 10 000 euroa. Ilmoitat veroilmoituksella tulonhankkimiskuluja:

  • jäsenmaksuja 150 euroa
  • asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja julkisen kulkuneuvon mukaan 1 000 euroa
  • ammattikirjallisuuden hankintamenoja 500 euroa
  • työhuonevähennystä 410 euroa.

Palkkatulostasi vähennetään jäsenmaksuja 150 euroa, matkakuluja 250 euroa (omavastuu 750 euroa) ja muita tulonhankkimiskuluja yhteensä 910 euroa.

Jäsenmaksut ja asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään aina tulonhankkimisvähennyksestä huolimatta. Ammattikirjallisuudesta aiheutuneiden menojen ja työhuonevähennyksen yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän, minkä vuoksi palkkatuloista vähennetään 910 euroa eikä 750 euron tulonhankkimisvähennystä.