Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin ilmoitat tulonhankkimismenot verotuksessa

Ilmoita tulonhankkimismenot vain, jos niitä on enemmän kuin 750 euroa vuodessa. 

Jos sinulle kertyy tulonhankkimismenoja enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita ne kokonaan. Älä vähennä omavastuuosuutta itse. Erittele kulut ja selvitä, miten ne liittyvät verotukseen.

Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, kuitenkin enintään palkkatulon määrän. 

Vuodenvaihteessa saapuvissa verokorteissa vuodelle 2024 ei ole mukana palkkatulojen tulonhankkimismenoja, kuten esimerkiksi työhuonevähennystä. Jos sinulla on palkkatulojen tulonhankkimismenoja yli 750 euroa vuodelle 2024, voit tehdä uuden verokortin eli muutosverokortin. Lue ohjeet verokorttiin.

Ilmoita vuoden 2023 vähennys veroilmoituksessa

Jos olet ilmoittanut tulonhankkimismenoja aiemmin esimerkiksi verokorttia varten, ne näkyvät OmaVerossa veroilmoituksen vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset ja voit korjata niitä siellä. Jos tietoja ei ole valmiina, ilmoita ne vaiheessa Muut vähennykset.

Ilmoita OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperilomakkeella 50A: Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Lue ohjeet paperilla asiointiin.

Esimerkkejä, miten 750 euron omavastuu toteutuu verotuksen laskennassa

Esimerkki 1: Palkkatulosi määrä on 10 000 euroa. Ilmoitat veroilmoituksella tulonhankkimismenoja: 

  • jäsenmaksuja 150 euroa
  • asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja julkisen liikenteen mukaan 1 000 euroa
  • ammattikirjallisuuden hankintamenoja 300 euroa.

Palkkatulostasi vähennetään jäsenmaksuja 150 euroa, matkakuluja 250 euroa (omavastuu 750 euroa) ja tulonhankkimisvähennys 750 euroa.

Jäsenmaksut sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään aina tulonhankkimisvähennyksestä huolimatta. Ammattikirjallisuudesta aiheutuneita menoja ei vähennetä, koska niiden määrä on pienempi kuin tulonhankkimisvähennyksen määrä.

Esimerkki 2: Palkkatulosi määrä on 10 000 euroa. Ilmoitat veroilmoituksella tulonhankkimismenoja:

  • jäsenmaksuja 150 euroa
  • asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja julkisen kulkuneuvon mukaan 1 000 euroa
  • ammattikirjallisuuden hankintamenoja 500 euroa
  • työhuonevähennystä 450 euroa.

Palkkatulostasi vähennetään jäsenmaksuja 150 euroa, matkakuluja 250 euroa (omavastuu 750 euroa) ja muita tulonhankkimismenoja yhteensä 950 euroa.

Jäsenmaksut ja asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään aina tulonhankkimisvähennyksestä huolimatta. Ammattikirjallisuudesta aiheutuneiden menojen ja työhuonevähennyksen yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän, minkä vuoksi palkkatuloista vähennetään 950 euroa eikä 750 euron tulonhankkimisvähennystä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024