Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet

Voit vähentää tietokoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset tulonhankkimiskuluina, jos käytät tietokonetta työsi hoitamiseen.

Anna pyydettäessä selvitys mm. siitä, kuinka paljon ja mihin käytät tietokonetta työssäsi. Merkitystä on myös sillä, missä määrin käytät tietokonetta yksityiskäytössä ja onko perheessä useampia tietokoneita.

Voit vähentää tietokoneen hankintahintaa seuraavasti:

Taulukko vähennysprosenteista
Ei ole näyttöä laitteiden käytöstä työssä 0 %
On näyttöä työkäytöstä 50 %
On näyttöä pääasiallisesta työkäytöstä tai tietokonetta on käytetty esimerkiksi huomattavien sivutulojen hankinnassa. 100 %

Näin ilmoitat tietokoneen tulonhankkimismenona

Tietoliikenneyhteydet

Tulonhankinnassa käytettyjen tietoliikenneyhteyksien (esim. laajakaistaliittymä) maksuihin sovelletaan samoja prosenttiosuuksia kuin tietokoneeseen.

Tietokoneen ostohinta on enintään 1 200 euroa

Jos vähennettävä osuus (eli 50 % tai 100 %) tietokoneen hinnasta on enintään 1 200 euroa, voit vähentää sen kerralla tietokoneen ostovuoden verotuksessa. Huoltomenot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Tietokoneen ostohinta on yli 1 200 euroa 

Jos vähennettävä osuus tietokoneen hinnasta on yli 1 200 euroa ja koneen käyttöaika on yli kolme vuotta, ostohinta vähennetään vuosittaisina poistoina. Poisto tehdään työvälinekohtaisesti ja sen määrä on enintään 25 % vuodessa.

Aloita vähennys tietokoneen hankintavuonna. Voit vähentää ostohinnasta ensimmäisenä vuonna 25 % ja jatkossa 25 % menojäännöksestä. Kun menojäännös on enintään 1 200 euroa, sen saa poistaa kerralla.

Sinä vuonna, kun et enää käytä tietokonetta tulonhankkimisessa, poisto ei ole enää vähennyskelpoinen verotuksessa.

Esimerkki 1: Ostat vuonna 2023 tietokoneen 2 400 eurolla ja sinulla on näyttöä koneen työkäytöstä. Vähennysoikeus on 50 % eli 1 200 euroa.
Saat vähentää koko 1 200 euroa tietokoneen hankintavuonna.

Esimerkki 2: Ostat tietokoneen 2 000 eurolla ja se on pääasiallisesti työkäytössä. Vähennysoikeus on 100 %, eli saat vähentää 2 000 euroa menojäännöspoistoina.

Vuosi 1: 25 % poisto x 2 000 e = 500 e. Vähennykseksi hyväksytään 500 euroa.
Laske seuraavan vuoden poisto menojäännöksestä, joka lasketaan näin: 2 000 euroa - 500 euroa eli 1 500 euroa.

Vuosi 2: 25 % poisto x 1 500 e = 375 e

Vuosi 3: menojäännös on alle 1 200 euroa (2 000 – 500 – 375 e = 1 125 e), joten sen voi poistaa kerralla.

Lue lisää tietokoneen ja tietoliikenneyhteyden kulujen vähentämisestä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023