Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tee hakemus keskinäisestä sopimusmenettelystä

Jos asut Suomessa, voit pyytää keskinäistä sopimusmenettelyä Suomen Verohallinnolta. Englanniksi keskinäinen sopimusmenettely on Mutual Agreement Procedure eli niin sanottu MAP-menettely.

Keskinäinen sopimusmenettely voi olla

Määräaika hakemuksen jättämiselle vaihtelee sen mukaan, mistä verosopimuksesta on kyse. Tällöin valtioiden verohallinnoille ei ole välttämättä määräaikaa sille, miten nopeasti niiden tulee käsitellä keskinäinen sopimusmenettely, joten se voi kestää jopa joitakin vuosia.

Jätä hakemus keskinäiseen sopimusmenettelyyn viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kaksinkertainen verotus on selvinnyt esimerkiksi kun sait molemmista valtioista verotuspäätökset. EU-tapauksissa saat ratkaisun keskinäisestä sopimusmenettelystä pääsääntöisesti viimeistään kahden vuoden kuluessa.

Jos asia koske EU-valtiota, voit myös hakeutua EU-tapausten keskinäiseen sopimusmenettelyyn.

Näin teet MAP-hakemuksen

Voit tehdä hakemuksen suomen, ruotsin tai englannin kielellä vapaamuotoisesti. Hakemukselle ei ole erillistä lomakepohjaa. Verohallinto kääntää hakemuksesi tarvittaessa englanniksi ja toimittaa sen edelleen toisen valtion viranomaiselle. 

Otsikoi hakemuksesi "Hakemus keskinäiseen sopimusmenettelyyn".

Ilmoita hakemuksessasi seuraavat asiat:

 1. kumpaa menettelyä haet: verosopimukseen perustuvaa menettelyä vai EU-tapauksiin soveltuvaa menettelyä
 2. mitä valtioita asiasi koskee. Ilmoita myös, jos olet toimittanut hakemuksen myös toiseen valtioon
 3. yhteystietosi; nimi, henkilötunnus, mahdollinen ulkomainen vero- tai henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Jos käytät asiamiestä, asiamiehen nimi ja prosessiosoite. 
 4. verovuodet, joita asiasi koskee 
 5. miten sinua on verotettu toisessa valtiossa ja Suomessa:
  • mitä tulojasi on verotettu molemmissa valtioissa
  • kuinka paljon olet maksanut veroja kyseisissä valtioissa
  • milloin ja miten kaksinkertainen verotus on selvinnyt (esimerkiksi saamasi verotuspäätökset)
  • mitä päätöksiä olet saanut asiassa
  • liitä kopiot päätöksistä
 6. verosopimuksen artiklat ja lainsäädäntö, jota valtioiden viranomaiset ovat soveltaneet verotuksessasi, jos sinulla on ne tiedossa. Nämä löydät yleensä annetuista verotuspäätöksistä tai voit kysyä valtioiden viranomaisilta.
 7. oletko hakenut verotukseesi jommassakummassa valtiossa oikaisua tai muutosta. Jos olet, liitä kopiot päätöksistä, mukaan lukien kopio lopullisesta veron määrää koskevasta päätöksestä.

Toimita hakemus sähköpostitse osoitteesta https://turvaviesti.vero.fi/,
Verohallinnon sähköpostilaatikkoon MAP@vero.fi tai postitse osoitteeseen

Verohallinto / Kansainväliset asiat MAP
PL 400
00052 Vero

Verohallinto neuvoo ja ohjaa menettelyn valinnassa ja hakemuksen tekemisessä.

Tarvittaessa soita palvelunumeroomme (Henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus).

Verohallinto tai toisen valtion viranomainen kysyy tarvittaessa lisätietoja. Vastaa näihin kysymyksiin määräaikojen kuluessa. Verohallinto ja/tai toisen maan viranomainen voi hylätä hakemuksesi, jos siinä on puutteita.

Lisätietoa verosopimuksen vastaisesta verotuksesta ulkomailla

Sivu on viimeksi päivitetty 23.2.2022